Brobygger mellom BIM og prosess-industri

Prosessindustri og bygg/infrastruktur har ulike 3D-verktøy og krav til innhold i sine 3D-modeller. ISY Plant overfører 3D-data og egenskaper mellom de ulike verktøyene, slik at alle kan jobbe med de verktøyene de vanligvis benytter.

Publisert: 2017-10-19

I prosessindustrien benyttes Plant design-verktøy, hvor man i stor grad plasserer ut ferdige utstyrsenheter og bygger rørsystemer ved å velge komponenter fra kataloger. Bygg/infrastruktur er mer skreddersøm (ingen bygg er like) og verktøyene er tilpasset dette.

Det er mange berøringspunkter mellom disse industriene. Et prosessanlegg skal f.eks. normalt stå inne i en bygning. Ved oppdelte spesialiserte kontrakter er det derfor ofte behov for at de ulike bidrags-yterne skal se hverandres 3D-data for å kunne jobbe mest mulig effektivt og unngå feil.

Byggherren stiller ofte krav om at en samlet modell skal leveres på ett bestemt format når prosjektet er fullført. I norsk olje/gass-industri er dette ofte AVEVA PDMS.

ISY Plant fra NoIS er en samling av verktøy for å kunne overføre 3D-data og egenskaper mellom ulike 3D-verktøy. Produktene har et internasjonalt marked siden utfordringene er stort sett de samme overalt.

Innføring av nye 3D-verktøy medfører betydelige kostnader til opplæring, administrasjon og programvarelisenser. Det vil derfor være en fordel for en leverandør å kunne benytte de verktøy de vanligvis bruker, fremfor å måtte bruke oppdragsgivers standardverktøy. Datakonvertering med ISY Plant vil derfor som regel være rimeligere og raskere enn å innføre et nytt verktøy.

ISY Plant-produktene kan kjøpes eller leies, men NoIS opplever i økende grad å bli engasjert inn i prosjekter for å utføre datakonverteringen, enten regelmessig gjennom et prosjekt eller ved prosjekt-avslutning. Verktøyene er konfigurerbare slik at sluttresultatet blir i henhold til kundens spesifikasjon.

Forespørsel om konvertering kommer ofte først til leverandørene av 3D-systemer, og NoIS har samarbeid med internasjonale aktører som AVEVA, Autodesk, Bentley og Intergraph, og til dels deres partnere.

- Vi opplever størst etterspørsel etter 2-veis konvertering mellom Revit og PDMS, sier Audun Opdal, produkteier for ISY Plant i NoIS.

- Det har blitt vanlig å engasjere ingenørfirma fra bygg/anlegg som underleverandører til å prosjektere bygg/fundamentdeler i forbindelse med prosessanlegg, og disse bruker ofte Revit eller Tekla. Selve prosessanlegget modelleres ofte i PDMS og dermed blir det behov for konvertering begge veier, slik at alle aktører kan se hverandres data. Vi hjelper til med å sette opp konverteringsrutiner hos kunden, eller utfører konvertering hos oss, inkluderte kvalitetssikring/sjekk. I tillegg til konvertering mellom Revit og PDMS har vi flere prosjekter hvor vi konverterer katalog/spesifikasjon mellom PDMS og AutoCAD Plant 3D, avslutter Opdal.

Eksempler på konveringsprosjekter som NoIS har utført:
- Boligkvarterer til oljeplattformer modellert i Revit/Inventor -
konvertert til PDMS
- Diverse ombyggingsprosjekter innen olje/gass, Revit til/fra PDMS
- Utvidelser/tilbygg til landanlegg olje/gass
- Prosessanlegg for håndtering av bio-avfall
- Navisworks modell (borerigg) til Inventor
- Modeller av «skids» fra Inventor og MicroStation til PDMS

Forøvrig benyttes ISY Plant i prosjektering og bygging av all slags prosessanlegg og forskjellige typer kraftverk og raffinerier i inn- og utland.

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310