Armering i skyen

Vi har en rekke løsninger innenfor modellering, analyse og design av konstruksjoner. I samarbeid med Norconsult startes nå et pilotprosjekt med å vise 3D-modeller i en nettleser og å gi alle involverte tilgang til status på armeringsjern.

Publisert: 2017-09-30

Hele prosjektet er basert på BIM som en skytjeneste. BIM er digitale 3D-modeller hvor informasjon om hver enkelt bygningsdel er tilknyttet objektet. Bransjen er allerede klar over fordelene med BIM, men ved å samle all informasjon i skyen, vil sanntidsinformasjonen gjøre at alle kan arbeide enda mer effektivt - uten misforståelser og dermed kostbare feil.

Ny teknologi
- I dette pilotprosjektet ønsker vi å gi tilgang til 3D-modellene og status på armeringsjernene til alle involverte i prosjektet som rådgiver, entreprenør og stålleverandør. Vi mener dette kan gjøres mer hensiktsmessig ved å utvikle en webløsning som gjør det enkelt å dele informasjon under hele byggeprosessen, forteller Tore Johansson i Norconsult. Han er bygningsingeniør og har i de siste årene spesialisert seg på 3D-armering med BIM i Norconsult sin IT-avdeling.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Norconsult og NoIS, og er basert på Autodesk Forge. Forge er et samlebegrep for Autodesk sine skybaserte utviklingsverktøy og gir blant annet mulighet for å vise 3D-modeller i en nettleser.

- Autodesk leder an i en rivende utvikling der stadig mer funksjonalitet flyttes ut i skyen. Vi har stor tro på denne teknologien og ønsker å utforske mulighetene dette gir, forteller Frode Tørresdal, som er utviklingssjef for BIM og Konstruksjon i NoIS.

- Selv om modellen er flyttet ut i skyen blir den fortsatt modellert på desktop. Vi har derfor koblet webløsningen sammen med 3D-modellen på desktop slik at den som sitter og modellerer hele tiden også har tilgang til status på alle armeringsjern. Status kan for eksempel være «Godkjent», «Bestilt», «Levert», «Montert» eller «Bygget», og settes av ulike aktører i de ulike fasene, fortsetter han.

Nå skal løsningen testes i et reelt prosjekt og vil etter hvert bli en standardløsning. Løsningen kan benyttes i alle nyere nettlesere og fungerer på PC, nettbrett og mobiltelefon.

Økt samhandling gir bedre resultat
Ved at alle som jobber med betong og armering i et byggeprosjekt får tilgang til modellen og kan se betongen og 3D-armeringen, samt mulighet for å se og sette status på armeringen, vil dette øke samhandlingen og gjøre det mulig å jobbe smartere.

- Ved å gjøre det på denne måten vil det fjerne behovet for tradisjonelle tegninger og bøyelister. Dette reduserer både byggetiden og -kostnader. I tillegg vil det hindre feil og øke involveringen mellom alle partene i et slikt prosjekt, forteller Johansson og Tørresdal.

Autodesk-konferanse i Las Vegas
Piloten har vist seg såpass vellykket at NoIS og Norconsult vil presentere dette på Autodesk University i Las Vegas i høst.

- Konferansen er i november, og vi kommer til å presentere løsningen sammen med Autodesk i det gigantiske messeområdet. Konferansen har over 10.000 deltagere og dette er en løsning som vi er sikre på at mange vil være interessert i, avslutter Tørresdal.

Profilbilde av Frode Tørresdal
Frode Tørresdal
Utviklingssjef BIM og Konstruksjon
 

Nyheter

- av 310