- Vårt mål er å bidra til kundens verdiskapning

FEM-Design er et avansert element-metodeverktøy som sikrer riktig beregning av store konstruksjoner. Sivilingeniør Tuan Minh Tran fremhever at programmet er enkelt å bruke og setter pris på nærhet til utviklingsteamet, der bruker selv kan stille krav.

Publisert: 2017-02-01

Wergeland Hage

Programmet FEM-Design har vært på markedet i nærmere 20 år og er et av de mest brukte elementprogrammer i Norden for beregning av store konstruksjoner av type betong, stål og tre. Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) selger løsningen i Norge, og holder blant annet kurs, seminarer og ivaretar kompetanse-utviklingen for løsningen hos mange norske brukere.

Siv.ing Tran AS (SIT) er et frittstående og uavhengig rådgivende ingeniørfirma i Bergen med bred erfaring innenfor byggeteknisk prosjektering av ulike prosjekter.

– Firmaets oppgaver er å ivareta byggherrens interesser og sikre både økonomi, kvalitet og god fremdrift gjennom hele byggeprosessen. Vårt mål er å bidra til prosjektets og våre kunders verdiskapning, forteller Tran.

NoIS sin løsning gir SIT den nødvendige kjennskap til oppdaterte bygge- og anleggstekniske løsninger knyttet til alle typer bygg innen betong, stål- og trekonstruksjoner.

– Fordelene med FEM-Design er først og fremst at det sparer oss for verdifull tid og er enkelt å bruke, sier Tran, som nå bruker programmet i blant annet boligprosjektet "Wergeland Hage" i Bergen der etasjeskillere og tak er modellert opp som hulldekker og korrugerte stålplater, samt i et stort eneboligprosjekt i plasstøpt betong på Askøy i Bergen.

Jordskjelvanalyse og verdiskapning
FEM-Design utvikles i Sverige og Ungarn og er et avansert verktøy for modellering, analyse og dimensjonering av konstruksjoner i betong, stål og tre. Alt fra enkle til kompliserte konstruksjoner kan analyseres med stor nøyaktighet. Statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelvanalyser og dimensjonering av betong, stål og tre kan utføres på den komplette 3D-modellen.

– Verdien av å benytte denne type løsning ligger i tidselementet. Det går kjapt å beregne og vise resultatene grafisk og det blir betydelig enklere å gjøre endringer underveis.

– Programmet blir dessuten kontinuerlig forbedret takket være gode innspill fra dagens mange brukere, og det er virkelig god kundestøtte.

Hvordan vil du beskrive samarbeidet med NoIS?
– Vi har et godt samarbeid med NoIS. De er alltid tilgjengelig, og man får kjapt svar på telefon. Et stort pluss er også det årlige seminaret med utviklingsteam i Ungarn, der vi som brukere lærer mye og får anledning til å spille ball med utviklingsteamet, avslutter Tran.

Profilbilde av Christian Hervold
Christian Hervold
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310