Smidig håndtering av tekniske krav

ISY ReqMan er NoIS sitt konsept for enklere bruk av tekniske krav. Konseptet er en kombinasjon av arbeidsprosesser og databaseverktøy som vil gjøre det enklere å utvikle en samling krav over tid. Konseptet dekker også effektive metoder for å velge ut relevante krav til innkjøpsordre.

Publisert: 2016-06-15

Erfaringsmessig utformes ofte tekniske krav innenfor en fagdisiplin mens innkjøp i mange tilfeller vil berøre krav fra mange fagdisipliner. For å sikre etterlevelse av alle kravene vil innkjøper gjerne legge ved alle kravene fra alle fagdisiplinene i en forespørsel.

Det å kunne lage en innkjøpsordre som kun tar med seg de kravene som er relevante vil gi et smidigere innkjøp med færre unødvendige avklaringer.

I ISY ReqMan lager man den tekniske spesifikasjonen til innkjøpsordren ved å ta utgangspunkt i de tekniske kravene. Man stryker krav som ikke er relevante, eventuelt endrer på krav som ikke er helt riktige i forhold til sammenhengen og kan legge til krav som ikke finnes i den opprinnelige kravsamlingen. Verktøyet tar vare på alle endringene man gjør og knytter dem tilbake til de tekniske kravene man tok utgangspunkt i. En ny innkjøpsordre kan også lages basert på en eksisterende, da vil verktøyet sørge for at evt. endringer i de underliggende kravene blir tatt med.

Konseptet støtter også den som skal vedlikeholde de tekniske kravene i et livssyklusperspektiv. Alle utkast og endringer lagres og knyttes sammen med innkjøpsordrene slik at man f.eks. kan se hvilke innkjøpsordre som påvirkes av endringene.

Konseptet plasserer seg mellom tradisjonell dokument/mal- basert tilnærming og de mest avanserte systemene innen «Requirements Engineering».

Konseptet er enkelt å ta i bruk. Bl.a. er det valgt en pedagogisk prosess hvor brukeren kan ta utgangspunkt i tekniske krav eller tidligere innkjøpsordre og tilpasse denne i stedet for å måtte bygge den opp fra grunnen. Verktøyet har et enkelt web-basert brukergrensesnitt som er tilpasset oppgavene og konseptet krever ikke noen endringer i kommunikasjonen med leverandørene.

Bakgrunnen for konseptet er hentet fra utfordringene med omfattende tekniske krav i oljebransjen og ukritisk bruk av disse i flere ledd i leveransekjeden. Konseptet har også andre anvendelser, for eksempel innen BIM hvor det kan brukes til å forvalte krav, eller til ytelsesbeskrivelser.

Kontakt oss
 

Nyheter

- av 309