K-Lab-BIM ble PDMS-modell

Da Statoil bygde om sin K-Lab-bygning på Kårstø var det et krav at prosjektert BIM-modell skulle inn i Statoils PDMS-modell. En konvertering fra Revit ble nødvendig. NoIS har hjulpet Multiconsult med leveransen.

Publisert: 2016-06-14

Statoil har standardisert på AVEVA PDMS for 3D-modeller av sine offshore- og onshoreanlegg. Dette verktøyet er primært beregnet for prosessanlegg med tilhørende bærekonstruksjoner. Onshoreanlegg har som regel i tillegg veier, bygninger og annen infrastruktur. I noen tilfeller vil kontraktører ønske å benytte BIM-verktøy kjent fra landbasert byggebransje i prosjekteringen. Statoils krav om en oppdatert komplett modell i PDMS gjelder likevel, og da står det ofte mellom remodellering i PDMS eller konvertering til PDMS.

Et slikt eksempel er ombygging av Statoils K-lab bygning på Kårstø. Prosjekteringen er gjort av Multiconsult, og de benyttet Revit i prosjektering av selve bygningen (betong stål m.m.), rør (vann, ventilasjon og annet) og elektro (kabelgater, lysarmaturer, osv). Multiconsult bruker ikke selv PDMS og ønsket derfor å sette ut jobben med å konvertere fagmodellene fra Revit til PDMS til NoIS.

Etter en gjennomgang av aktuelle modeller samt Statoils krav ble det besluttet at Revit-modellene skulle gjøres mest mulig komplette, og målsetningen var at det ikke skulle være noe etterarbeid i PDMS etter konvertering. Det ble laget kjøreregler for navngiving, hvilke elementer som skulle få unike tagnummer iht. Statoils krav, osv. Videre ble koordinattransformasjon bestemt slik at de konverterte modellene skulle komme på riktig sted i Statoils system. Multiconsult opprettet også egne Revit «views» hvor kun de objektene som skulle konverteres var synlige.

Etter en testkonvertering, avklaringsmøter med Statoil og noen program-endringer ble det konkludert at NoIS' egenutviklede konverteringsverktøy kunne levere PDMS-data i henhold til Statoils forventninger. De ulike fagmodellene (disiplinene) ble konvertert hver for seg med hver sine regelsett, og deretter satt sammen til en samlet PDMS-modell, i henhold til Statoils navnekonvensjon og oppbygging.

Jobben ble utført til avtalt pris og den konverterte modellen var på plass i Statoils PDMS-system sent på høsten 2015.

Profilbilde av Audun Opdal
Audun Opdal
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310