ISY Design Ståltverrsnitt lansert!

ISY Design er nå lansert med den nye modulen Ståltverrsnitt. Modulen vil overta rollen til G-prog Ståltverrsnitt. ISY Design Ståltverrsnitt er et verktøy for styrkeanalyse og dimensjonering av ståltverrsnitt i henhold til gjeldende standarder. Det er støtte for et stort antall typer parametriserte tverrsnitt, i tillegg til mulighet for å definere helt generelle tverrsnittsgeometrier.

Publisert: 2016-11-15

ISY Design Ståltverrsnitt

Nøkkelfunksjonalitet
- Spenningskontroll med valg av plastisk eller elastisk normalspenning
- Elastisk eller plastisk skjærspenningsfordeling
- Grafisk visualisering av spenninger
- Støtter alle tverrsnittsklasser (1, 2, 3 og 4)
- Kontroll av skjærknekking, flensindusert stegknekking og tverrkrefter (konsentrerte laster)
- Fullstendig global stabilitetskontroll:
o Knekking om begge akser
o Torsjonsknekking og bøyetorsjonsknekking
o Vipping
o Interaksjon mellom alle de ovennevnte
- Branndimensjonering
- Beregning av et optimalt tverrsnittet, fra et utvalg, for å ta opp de påførte kreftene.
- Import og eksport av profiltabeller fra og til G-prog

Nyheter og forbedringer i forhold til G-prog
Det er gjort tallrike endringer av større og mindre art. De viktigste er følgende:
- Generell tverrsnittsgeometri, med automatisk beregning av de fleste tverrsnittskonstanter.
- Branndimensjonering kan utføres for individuelle sett med snittkrefter, fremfor alle eller ingen.
- Optimalt tverrsnitt kan beregnes blant alle tverrsnitt i dokumentet, fremfor kun beregning innenfor én valgt type.
- Forenklet beregning av inndata for interaksjon og vipping.
- Rotasjon av tverrsnitt.
- Forbedringer i både spenningskontroll og stabilitetskontroll.
- Nye parametriserte tverrsnittstyper:
o Firkantstål
o Rundstål
o Kaldformede U og L
o Radier og helning for I, T og U

Lisens og kontakt
Alle kunder med lisens på G-prog Ståltverrsnitt har nå tilgang til ISY Design Ståltverrsnitt.
Mer informasjon om ISY Design finner du her

Profilbilde av Sverre Eide Holst
Sverre Eide Holst
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310