Plugget inn og klar!

Aibel AS er et ledende serviceselskap som jobber innen olje, gass og fornybar energi. Vi intervjuet CAD-koordinator Håkon Nernes om erfaringene hans etter oppgraderingen til siste versjon av ISY CAD MicroDRAFT.

Publisert: 2015-05-18

Hvordan benytter dere ISY CAD MicroDRAFT i Aibel?
– MicroDRAFT brukes av meg og noen få andre til å konvertere deler av eller hele backingsheets som er laget i MicroStation v8i, for å importere til PDMS DRAFT. Jeg er CAD-koordinator for Struktur-avdelingen og det er bl.a. min oppgave å sette opp og vedlikeholde PDMS DRAFT for Struktur engineering i Haugesund. Jeg er avhengig av å kunne konvertere informasjon jeg får fra leverandører/kunder som underlag, for å legge dette inn i DRAFT. Det jeg stort sett har brukt MicroDRAFT til er å konvertere Keyplan fra en eksisterende .DGN tegning til et symbol i PDMS DRAFT, for bruk i eksisterende backingsheet ifm. tegningsproduksjon.

Hvilke erfaringer har dere rundt den nye løsningen som nå er tatt i bruk?
– Jeg er veldig fornøyd med hvordan dette virker for meg. Det var en periode etter at vi oppgraderte Microstation fra v7 til v8i hvor vi ikke hadde mulighet til å gjøre denne konverteringen. Da måtte jeg manuelt tegne inn keyplan og annen informasjon i DRAFT. Dette var ikke gunstig, da tegning i DRAFT er lite effektivt og det er nært umulig å få et tilfredsstillende resultat, som det man kan få ved hjelp av en konverterings plug-in som MicroDRAFT.

Merker dere en bedring ifht tid spart og/eller økt kvalitet sammenlignet med den gamle løsningen?
– Den gamle løsningen som vi hadde i Microstation v7 var en tilsvarende funk-sjon, som jeg ikke vet så mye om, men at den også produserte macrofiler som vi kunne bruke i PDMS DRAFT. Jeg har erfart at den gamle metoden noen ganger ikke genererte helt korrekt informasjon/grafikk, og at en derfor noen ganger måtte etterarbeide resultatet på den importerte informasjonen i DRAFT. Jeg kan vel derfor si at jeg har merket meg en økning i kvalitet på informasjonen MicroDRAFT produserer i forhold til tidligere. I forhold til perioden etter MSv7 og før vi fikk implementert Microdraft i MSv8i (ref. svar på spørsmål 2) så er definitivt mye tid spart på denne løsningen.

Har du noen refleksjoner å dele rundt det å tegne og vedlikeholde symboler i MicroDRAFT?
– Jeg har ikke tegnet noe selv for så å konvertere dette til PDMS DRAFT, så jeg kan ikke svare så godt på dette, men for min bruk så er MicroDRAFT et enkelt og brukervennlig verktøy for å få 2D- informasjon mellom MicroStation og PDMS.

Har du noen ønsker om fremtidige forbedringer?
– Jeg har ikke noen synspunkter på eller behov for fremtidige forbedringer, da Micro DRAFT tilfredsstiller de behov jeg har på dette tidspunktet, for denne typen jobb.

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310