Bedre dataflyt mellom Revit og PDMS

B&W Vølunds engineering-team 3D-prosjekterer prosessanlegg og har funnet beste verktøy og arbeidsflyt for BIM-samhandling.

Publisert: 2015-10-15

Selskapet B&W Vølund i Danmark bygger og drifter søppel- og biomasse-forbrenningsanlegg som produserer elektrisk kraft. De har nylig hatt et gjennombrudd på det engelske markedet ved å få kontrakter på tre ulike anlegg. Anleggene skal levere totalt 120 MW, og kontraktene innebærer design, produksjon, bygging, drift og vedlikehold av anleggene i et antall år.

Anleggene består av bygningsmasse som inneholder ulike forbrennings- og prosessanlegg. Vølund har en egen engineering-avdeling i Danmark som prosjekterer prosess- og forbrennings-anleggene. Som 3D designverktøy benyttes AVEVA PDMS. Bygningsskallet og infrastruktur rundt anlegget prosjekteres av samarbeidspartnere i England. Dissse benytter i stor grad BIM- verktøy som Revit.

3D-prosjektering av bygg og prosessanlegg foregår parallelt, og for å få et best mulig, og kollisjonsfritt design er det viktig at de ulike prosjekterings-miljøene kan følge hverandres 3D-modeller tett.

Vølund har derfor inngått avtale med NoIS om regelmessig konvertering av BIM- modeller fra Revit til PDMS og PDMS prosessanlegg til Revit. Resultatet er at PDMS miljøet får BIM- modellene fra Revit opp inne i sitt PDMS design og at Revit brukerne får PDMS design modellen opp inne i Revit. Ved slik tett integrasjon kan feil og misforståelser oppdages tidlig, eller aller helst unngås. NoIS benytter sine egenutviklede konverteringsverktøy på oppgaven.

- Avtalen gjør at vi har fått mange verdifulle innspill til våre nyutviklede konverteringsprogrammer, og fått testet dem på varierte komplekse datasett, sier Bjørn Egil Jenssen, utvikler hos NoIS.

- I tillegg til konvertering mellom PDMS og Revit har vi også blitt bedt om å konvertere mekaniske del-modeller fra STEP format til PDMS. Vår løsning produserer faktisk lettere og bedre PDMS-modeller enn det AVEVA's løsning gjør, fortsetter han.

Konvertering gjøres ukentlig og kommer til å pågå i minst et år. Datautveksling skjer via et web-hotell.

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310