Skanningsportal sparer Aker Solutions for offshore-reiser

Aker Solutions har i flere år benyttet portalen basert på Leica TruView, en løsning som gir innsyn i laserskann via web.

Publisert: 2014-10-18

Et TruView er et sett med bilder som produseres fra en laserpunktsky og settes sammen til et 360 graders panoramabilde. I tillegg til å snu seg rundt og zoome i panoramabildet kan man måle avstander og legge inn kommentarer.

Ingeniører bruker verktøyet til å blant annet gjøre research, måle opp, og forberede vedlikehold som skal gjøres på oljeplattformene. En portal som benytter Leica TruView er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), og ble tatt i bruk av Aker Solutions i 2011.

– Våre erfaringer med en portal-løsning for å publisere våre skanningresultater er udelt positive. Med kun et passord får våre egne ansatte og våre kunder rask tilgang til skanningresultat uansett hvor man måtte befinne seg i verden. Det eneste som trengs er Internett-forbindelse, sier Georg Gaard, leder for skanning-avdelingen i Aker Solutions.

Sparer tid og penger

Gaard medgir at det er en stor fordel at de som ikke reiser offshore, eller har besøkt en "site" man jobber med, likevel kan få god kjennskap til området gjennom å gå inn i Truview og se resultatet selv.

– At resultatet er så lett tilgjengelig gjør at mange slipper å reise offshore, og vi sparer dermed ineffektiv reisetid, kostnader, og i tillegg dyrebare sengeplasser for oljeselskapene, sier han.

– På et av våre prosjekter hvor skanning brukes hyppig og vi har dekket det meste av plattformene, har noen disipliner redusert sine reiser med opptil 80 prosent. Det betyr kanskje at vår disiplin må ta en tur eller to ekstra, men det er mulig å spare betydelige reiser samlet sett.

Gaard sier han personlig mener at man fortsatt bør reise ut, men at tiden kan anvendes til andre ting enn å måle opp områder.

– Man kan heller bruke tiden til å diskutere gode løsninger med blant annet plattformledelsen. Man trenger da kanskje 1 dag offshore i stedet for 3. Alt som trenger å måles eller fotograferes tar vi oss av.

– Jeg pleier å si at dersom vi er to stykker som reiser ut og skanner, kan vi levere resultater til alle disipliner. I områder der det skjer mye ombygging, vil en jo måtte se på skanning som ferskvare. Det betyr at for å jobbe med oppdaterte TruViews, bør en skanne på ny slik at navnet TruView lever opp til navnet sitt og nettopp presenterer områder slik de i virkeligheten ser ut.

Ønsker noen endringer

Portalløsningen har ikke blitt endret nevneverdig siden den ble tatt i bruk i 2011, og fungerer i utgangspunktet slik som Aker hadde håpet på.

– Selv om den fungerer på en tilfreds-stillende måte er det et par ting vi ønsker å få utviklet. Vi ønsker blant annet å kunne se plattformene i snitt, og velge ønsket dekksnivå. Kanskje dette med å laste opp, eller ned tunge punktskyer kan forenkles?, foreslår han.

I tillegg peker Gaard på at georeferering kan og bør forenkles, og at portalen kan bli brukt som et fotoarkiv hvor ingeniørene som har vært på befaring kan legge inn egne bilder.

– Da vil det bli enkelt for andre å finne ut hvor det er tatt bilder og hente disse frem. I tillegg kunne det ha vært nyttig med en liten video med brukertips som kunne hjulpet nye brukere i gang.

– Vi er ganske kreative i skanninggruppa vår og boksen med ønsker er ganske stor, men alt koster og vi må alltid fokusere på å holde kostnader nede og prioritere hva som er viktigst.

Gaard opplyser at jevnlig kontakt med Ole Magne Kvindesland i NoIS gjør at Aker Solutions får raske tilbakemeldinger på hva som enkelt lar seg gjøre, og hva som er mer komplisert og kostbart.

– Slik kan vi sammen jobbe oss frem og ende med riktige prioriteringer i forhold til kost og nytte.

 skanninportal

 

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310