ISY CAD Rebar - nå også i Sverige!

I dag er korte tidsfrister, god kostnadskontroll og leveranse av vel testede og fungerende produkter nødvendig for å overleve i et konkurranseutsatt byggemarked både i Norge og internasjonalt. Uten effektive verktøy og ditto arbeidsmetoder er løpet kjørt.

Publisert: 2014-07-02

rebar

Særlig er modellering av betong-konstruksjoner og produksjon av armeringstegninger krevende oppgaver hvor feil kan ha dramatiske konsekvenser. Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har i mange år hatt gode løsninger for dette på flere DAK-plattformer. Da en slik løsning skulle utvikles for Autodesk Revit var det naturlig inngå allianser med eksisterende Revit kompetansesentre. I 2012 inngikk NoIS et teknisk samarbeid med Cad-Q, som har medført at en felles armeringsløsning nå kan tilbys det nordiske markedet.

Full kontroll

Med ISY CAD Rebar for Revit gjøres modellering og produksjon av armerings-
tegninger integrert i ett og samme verktøy. Dette gir effektiv produksjon samtidig som antall feilkilder reduseres. Man har full kontroll på hvilke posisjons-nummer, stålkvaliteter og dimensjoner som er brukt og kan effektivt gjenbruke disse. Bøyeliste kan produseres med et par tastetrykk, og enkelt tilpasses prosjektkrav.

Forhandleravtaler

ISY CAD Rebar støtter Revits eksisterende arbeidsflyt for definering og produksjon av byggetegninger, og takket være forhåndsdefinerte parametriske Revit- «families» er det enkelt å representere de ulike armeringsformkodene.

NoIS har forhandleravtaler både med Cad-Q og NTI CADcenter. Avtalen med Cad-Q er spesiell ved at de i tillegg til å kunne selge ISY CAD Rebar frittstående, også leverer det som en integrert del av sitt eget verktøy Naviate Structure, som er en tilleggsmodul til Revit.

Denne OEM-avtalen gjør at Rebar automatisk blir med når en kunde kjøper Naviate, og at alle eksisterende brukere av Naviate som har såkalt "subscription" får tilgang til Rebar. OEM avtalen gjelder både i Norge og Sverige og trådte i kraft i november 2013.

Til Sverige

Cad-Q er Nordens ledende leverandør av modell- og tegningsrelatert IT, og de har valgt Autodesks produktportefølje for digitale prototyper som base for sine løsninger. Det er en åpenbar fjær i hatten for NoIS at de har valgt ISY CAD Rebar og OEM-avtalen medfører at man nå ruller ut de første løsningene i Sverige. Her er løsningen tilpasset svensk armeringsstandard, formkoder, stålkvaliteter, tegningsutseende, bøyeliste osv. Det er enkelt å velge mellom norsk eller svensk oppsett. For kundene oppleves det faktum at løsningen er basert på standardprodukter, som hver for seg er ledende, som økt produktivitet, bedre produktkvalitet og kortere leveringstid.

Vi satt oss ned med Per Ole Otterness i Cad-Q Norge og spurte ham hvordan kundene merker samarbeidet?

- ISY CAD Rebar er i sin helhet implementert inn som en del av Cad-Qs add-in til Revit: Naviate Structure. ISY CAD Rebar kompletterer vår løsning da vi nå kan tilby markedet muligheten både til å tegne ut armering i 2D, i tillegg til å skape 3D-armeringsmodeller som vi genererer tegninger og bøyelister ut av. Og alt foregår i Revit – det er ikke behov for å benytte andre tegneverktøy.

Har det vært nødvendig med mye tilpasning for svenske konstruktører?

- Ja, det har vært nødvendig å tilrettelegge programmet ihht. svenske standarder. Til tross for at Norge og Sverige er naboer er det, tro det eller ei, en del forskjeller i måten vi ser på en armeringstegning. Dette er nå implementert i ISY CAD Rebar/Naviate Structure.

Har dere kunder i Sverige allerede?

- Den svenske tilretteleggingen er relativt ny og det er således fremdeles mange som bruker tradisjonelle verktøy for å tegne armering. Stadig flere tar imidlertid i bruk Revit for å tegne armering også - Tyrens er et av de firmaene som ligger langt fremme her.

Hvordan er produktet blitt tatt imot?

- Produktet er blitt tatt godt imot. Bransjen har lenge ventet på muligheten for å tegne armering i Revit – dette har vært den siste 'barrieren' for å kunne benytte Revit til all modellering og tegning, og konstruktørene sparer nå masse tid når de slipper å flytte dette faget over til et annet program.

ISY CAD Rebar er enkelt å komme i gang med. Nær kontakt med support og utviklere gjør at brukerne får raske tilbakemeldinger når de har spørsmål eller ønsker videreutvikling av programmet.

ISY CAD Rebar oppfattes som en stabil og god løsning, avslutter Otterness smilende.

 

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310