NODE løste utfordringene for Bergens største hotell

FEM-Design ble brukt da sivilingeniørene i NODE skulle utføre byggtekniske analyser til Scandic Ørnen hotell i Bergen.

Publisert: 2014-10-20

 

Scandic Ørnen er med sine 368 rom fordelt på 18 000 m2 det største hotellet i Bergen. Hotellet sto i fjor høst ferdig etter halvannet års produksjon. ISY Nytt tok en prat med Andreas Zieritz fra NODE, som hadde ansvar for byggteknisk prosjektering under byggingen av hotellet.

Hvilke utfordringer sto dere overfor ved bygging av Hotell Ørnen?

– Det som er spesielt med bygget er at kjelleren ligger to etasjer under havnivå på det som tidligere var et kaiområde. Byggegropen ble spuntet for å holde vannet ute, og deretter sprengt ut. Hotellbygget er punktvis fundamentert på fjell under hovedsøylene, og stripevis fundamentert på fjell under deler av ytter- og innervegger. Fundamentplaten ligger på en sprengsteinsfylling. Alle konstruksjoner under gatenivå er dimensjonert for å være vanntette.

I byggefasen ble vannstanden holdt nede ved hjelp av pumper, for å forhindre at kjelleretasjen skulle begynne å flyte. Entreprenøren ba oss om å regne ut 2-3 byggetilstander, for å vite hvor høyt de kunne slippe vannstanden. Alle analysene ble kjørt ikke-lineært, fordi oppleggene mot fjell ikke var dimensjonert til å kunne ta strekkrefter. Først etter at 6. etasje ble etablert hadde konstruksjonen nok egenvekt, og pumpene kunne slås av. En annen analyse for byggefasen ble gjort for heissjaktene, som ble utført som glidestøp og ferdigstilt før all annen vertikalbæring, forklarer Zieritz.

Møtte en rekke utfordringer

Zieritz og hans team benyttet blant annet Norconsult Informasjonssystems program FEM-Design for å utføre beregningene for global stabilitet, inkludert jordskjelv. FEM-Design er et avansert elementmetodeverktøy for modellering, analyse og design av konstruksjoner. Statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelv-analyser og dimensjonering av betong, stål og tre kan utføres på den komplette 3D modellen. I tillegg ble all armering tegnet med ISY CAD Rebar.

Møtte dere på noen utfordringer underveis?

– Vi fikk en del utfordringer når arkitekten skiftet DAK-systemet underveis, og det ble gjort endringer på geometrien i samme operasjon. Samtidig skulle entreprenøren begynne med fundamentene, og glidestøpe heissjakten. Endringene ble såpass omfattende at vi valgte å modellere beregningsmodellen helt fra skrætsj, noe som tok ca. en uke. Overføring mellom vårt DAK-system til FEM-design via ifc var heller ikke helt problemfritt. Når det er sagt fikk vi et veldig godt samarbeid med de andre rådgivere og entreprenøren, og vi klarte å levere våre tegninger i henhold til leveranseplan.

Hvordan var prosjektet å jobbe med?

– Jeg syns det var et veldig interessant prosjekt, det har vært veldig morsomt å jobbe sammen med de andre aktørene. Mottakelsen har også vært fantastisk flott, det er en av de fineste nye bygninger vi har i Bergen.

 

Profilbilde av Christian Hervold
Christian Hervold
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310