Løste utfordring med FEM Design

Da arkitekt- og rådgivningsselskapet DBC fikk i oppdrag å utføre alle statiske beregninger og konstruksjonstegninger av plasstøpte konstruksjoner til Hønefoss Flerbrukshall i fjor, var prosjektleder Oddbjørn Jordes første tanke at det kom til å bli et utfordrende prosjekt.

Publisert: 2014-07-03

fem-design 

Stor utfordring

Hønefoss Flerbrukshall er et tredelt bygg som skal bestå av en stor flerbrukshall, en liten idrettshall og en utleiedel. Prosjektet har en kostnadsramme på omtrent 160 millioner kroner, og skal etter planen ferdigstilles ved årsskiftet 2014/2015.

Idrettshallens grunnflate er på 6500 m2. Regner man med totalt gulvareal i alle etasjer kommer man opp i 11500 m2.

Da DBC høsten 2013 ble forespurt å utføre byggetekniske tjenester, så de raskt at det kom til å bli en stor og utfordrende oppgave.

– Det var flere utfordringer tilknyttet Hønefoss flerbrukshall. For det første er det er veldig stort bygg, og for det andre er det jordskjelvfare i området som vi måtte ta hensyn til, sier Oddbjørn Jorde.

Jorde er faglig leder for byggavdelingen i DBC, og hadde det overordnede ansvaret for konstruksjonene til idretts-hallen. Sammen med Halvor Lie og Einar Ask Henriksen, som begge har stillingen rådgivende ingeniør for bygg i DBC, fant han ut at man måtte dele hallen på en hensiktsmessig måte for å få gode og korrekte data.

– Det første vi gjorde var å dele opp bygget for å forenkle modellen. Vi valgte å dele det opp bl.a. for at modellen ikke skulle bli for stor, og endte med å dele bygget på en naturlig måte i tre deler, sier Jorde.

Brukte FEM Design

– FEM Design ble brukt til å kjøre full analyse på bygget og bæresystemet. Det ble også tatt ut krefter som vi sendte videre til leverandør av stål-konstruksjoner og betongelement, slik at de hadde et utgangspunkt for videre beregninger og dimensjonering.

FEM Design er et avansert element-metodeverktøy for modellering, analyse og design av konstruksjoner i betong, stål og tre. Alt fra enkle til kompliserte konstruksjoner kan analyseres med stor nøyaktighet. Statikk, dynamikk, stabilitet, jordskjelvanalyser og dimensjonering av betong, stål og tre kan utføres på den komplette 3D-modellen.

Spesielt jordskjelvanalyseverktøyet skulle vise seg å være til stor nytte for DBC.

– I tillegg til at bygget var veldig stort måtte vi ta hensyn til jordskjelvfare i området. Jordskjelv var en liten utfordring, for det hadde vi jobbet relativt lite med før, sier Halvor Lie, som hadde hovedansvaret for prosjektet

Lie opplyser at DBC hadde en del kontakt med andre konsulentfirmaer for å få tips og råd til jordskjelvdimensjoneringen.

Kontakt med NoIS

I tillegg til kontakt med konsulentfirmaer trekker Lie frem kontakt med Christian Hervold i NoIS som en nyttig ressurs i prosessen.

– Det var planlagt å bruke lett-takelement, men de hadde forskjellig stivhet og der hadde ikke FEM Design en god løsning ennå. Støtte for lett-tak kommer i versjon 14 av FEM Design etter sommeren. Løsningen ble å lage en fiktiv takskive slik at det var tilnærmet like verdier.

Alt i alt var Lie veldig fornøyd med utfallet av prosjektet.

– Det var et veldig ålreit prosjekt å jobbe med. Det var moro å være med på et såpass stort bygg som man har mulighet til å se på TV i forbindelse med for eksempel landskamper i håndball senere. God dialog med leverandører og entreprenøren gjorde at dette ble en veldig positiv opplevelse.

Kraftig verktøy

DBC startet å bruke FEM Design for 6 år siden, og kjøper stadig inn flere moduler samt kurser medarbeidere.

– Programmet er veldig ålreit å jobbe med når du kan det. Det er et veldig kraftig verktøy, men det er ingen tvil om at det har en brukerterskel, sier Jorde.

– Det er ikke for nybegynnere, du må ha øvd litt. Du skal vite hva du driver med, det gjelder ikke bare FEM design men generelt for dataprogram. Det er et veldig kraftig verktøy for den som kan bruke det.

 

Profilbilde av Geir Johansen
Geir Johansen
Gruppeleder Kundeservice - Prosjektstyring
 

Nyheter

- av 310