Bærekraftig byggmiljø med «Håndbok i ÅpenBIM»

buildingSMART Norge er i full gang med det som skal bli en solid og grundig «Håndbok i åpenBIM» tilpasset norske forhold og arbeidsprosesser. Håndboken skal bli et tverrfaglig dokument som standardiserer og effektiviserer samarbeidet mellom byggenæringens mange aktører.

Publisert: 2014-04-03

buildingSMART Norges visjon er å bidra til et bærekraftig byggmiljø med smartere deling og god kommunikasjon i hele miljøet – både innenfor prosjektering og forvaltning. -Vi er opptatt av å få folk til å jobbe godt sammen, så vi beskriver og standardiserer «beste praksis»-prosesser for hvordan man jobber sammen mellom de enkelte fag og hva aktørene kan vente av hverandre. Dette utgjør grunnlaget i håndboken, forklarer Steen Sunesen, daglig leder i buildingSMART Norge.

Behov for dynamikk

Ifølge Sunesen har det lenge har vært behov for et dynamisk dokument som kan sørge for at krav, spesifikasjoner, forventninger og leveranser kommuniseres på en standardisert, åpen og hensiktsmessig plattform – uansett prosjekt, nivå eller rolle.? - Målet er å utvikle et rammeverk for etablering av krav og leveranser i alle respektive prosjekter, sier Sunesen. - Vi har allerede en buildingSMART-guide fra 2010 liggende på hjemmesiden buildingsmart.no. Denne er på mange måter en forsiktig forløper til det vi jobber med nå. Her kan man kan gå inn i de forskjellig fag og de forskjellige faser og lese seg opp på god praksis.

Kravsettingsdatabase

Han forteller videre at håndboken får sin utforming i en databaseløsning hvor krav og veiledninger kan tilpasses det enkelte prosjekts og de enkelte aktørers behov. - Håndboken vil inneholde en veiledende del om bruk av selve boken, hvordan man kommer i gang med BIM i prosjekter samt hvordan man kan organisere prosjekter både med hensyn til ansvar og teknologi. Det mest sentrale i håndboken dreier seg imidlertid om krav. Hvilke krav stiller man til BIM-leveranser for at man skal kunne jobbe effektivt? Det er kjernen i det vi arbeider med, sier Sunesen.

Nyttig for hele bransjen

Han mener håndboken vil ha stor nytteverdi både for erfarne bedrifter og aktører som fortsatt står i BIM-startblokken. De erfarne får det verktøyet de trenger for å harmonisere sine interne åpenBIM styringsverktøy med næringens felles krav til leveransebeskrivelser. De mindre erfarne høster gevinstene av de erfaringene som allerede er gjort og står dermed sterkere for å lykkes med sine åpenBIM-prosjekter.

- Det er stor interesse for boken, og det er helt klart at bransjen ser viktigheten og nytten av at vi får dette til. Spesielt positivt er det at de store byggherrene engasjerer seg og vil bidra. Vi håper den samlede effekten for næringen vil være at terskelen for å implementere åpenBIM i norske bedrifter senkes, og at vi samtidig sikrer den kortest mulige veien fra implementering til effektivt samarbeid på tvers av næringen. Det vil alle parter tjene på,?avrunder Steen Sunesen.

bulidingSmart Norge håper på å ha første pilot av håndboken klar om seks til ni måneder (fra 1. oktober 2013, red. anm.), og det ferdige produktet vil være tilgjengelig tre til fire måneder senere.

Profilbilde av Lars-Idar Vegsund
Lars-Idar Vegsund
Avdelingsleder Førde
 

Nyheter

- av 310