Strømlinjeformet og moderne GIS

Vi er utrolig stolte av å kunne lansere ny versjon av ISY WinMap. ISY WinMap 2013 kommer med et nytt og moderne brukergrensesnitt i tillegg til mye ny funksjonalitet.

Publisert: 2013-10-25

ISY WinMap - En komplett GIS-løsning

ISY WinMap er en komplett GIS-løsning utviklet og tilrettelagt for norske forhold og standarder. Programmet har støtte for 30 forskjellige formater og håndterer flere koordinatsystem og datum samtidig.

ISY WinMap er tilpasset norske standarder for presentasjon og datautveksling, og inneholder et komplett sett av geografiske
analyseverktøy.

Nytt brukergrensesnitt

Den største endringen fra tidligere versjoner er at ISY WinMap nå vil framstå med et nytt og moderne brukergrense-snitt hvor funksjonene ligger gruppert med ikoner i «ribbons», slik man kjenner fra Microsoft® Office. Dette vil gjøre det enklere for brukere å navigere i funk-sjonene fremfor å bruke de tradisjonelle nedtrekkmenyene. Hvis det er brukere som ønsker å ha programmet som før, vil det fortsatt være mulig å kjøre ISY WinMap med klassisk brukergrensesnittet.

strømlinjeformet gis

Raskere GeoProsjekter

ISY WinMap 2013 tar også i bruk ny teknologi for lasting av prosjekt med store datamengder. Til dette brukes en cache-metode som håndterer lasting og visning av GIS-prosjektene mye raskere enn tidligere.

Avansert teksthåndtering

Den nye versjonen tilbys også med funksjonalitet for avansert tekstplassering med konflikthåndtering og automatisk skalering av tekster. Du kan generere statiske tekstlag eller la tekstingen være dynamisk slik at den oppdateres ved zoom eller panorering. Den nye funksjonaliteten vil være ideell for brukere som jobber med ledningstraseer (VA, EL-tele) og adressekart hvor tekstpåskrift er viktig informasjon i kartet.

Nye formater

ISY WinMap 2013 vil nå også støtte import og bruk av rasterdata fra ERDAS APOLLO, et forvaltningssystem for rasterbilder og laserdata. I tillegg er det støtte for nye versjoner av databaser som SQL Server 2012 og SQL Azure.

 

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310