Ny løsning for innsyn i egne vannmålerdata

Publisert: 2013-10-10

vannmåler

ISY ProAktiv WebPortal Vannmåler er en webbasert innsyns- og registreringsløsning hvor kommunens innbyggere får tilgang til sine vannmålerdata.

WebPortal Vannmåler åpner for registrering av vannmåleravlesning via en link på kommunens hjemmesider. Webportalen kommuniserer direkte med ISY ProAktiv via en webservice, og vannmålerdata oppdateres automatisk. Løsningen er nettbasert, og krever ingen installasjon for sluttbruker. WebPortalen fungerer dermed like bra på nettbrett som på vanlig PC.

Kunden logger seg på WebPortalen med brukernavn og passord generert fra ISY ProAktiv. Løsningen viser forbrukshistorikk for de fem siste år. Når ny vann-målerstand er registrert, kan kunden motta kvittering for avlest målerstand på e-post. Er det flere vannmålere regi-strert på samme eiendom kan kunden navigere mellom disse. Løsningen kan utvides slik at kunden får tilgang på sine fakturadata samt mulighet for å sende melding direkte til kommunen. Meldingen fanges opp og behandles i ISY ProAktiv.

Moderne kommunikasjon og innsyn i eget kundeforhold gir mer fornøyde kunder. I tillegg er det effektiviserende for kommunen ved at det blir færre henvendelser til kommunens Servicetorg.

 

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310