Informasjon rett i lomma med ISY WinMap GeoInnsyn

Østre Toten kommune er i startgropa for lansering av ISY WinMap GeoInnsyn. Tjenesten er tilgjengelig både via nettbrett og smarttelefon og skal sikre en brukervennlig dialog mellom næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning.

Publisert: 2013-10-01

Som alle andre kommuner må Østre Toten forholde seg til en digitaliseringsstrategi fra KS som peker på ansvar når det gjelder rett til innsyn og medvirkning i prosesser for publikum. Ifølge Knut Gulbrandsen, kartansvarlig i kommunen, er plan,- bygg- og geodata særlige satsingsområder i strategien. - Vi har også vår egen kommunestrategi der nettbaserte tjenester skal være en hovedregel for kommunens innbyggere og næringsliv. Det handler om åpenhet og god kommunikasjon, understreker han.

Felles kartbaser

Det samarbeides godt i Gjøvikregionen: Gjøvik, Nordre og Søndre Land samt Østre og Vestre Toten har felles kartsystem som driftes av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS). Gulbrandsen har hatt prosjektansvar for samarbeidet. - Vi har felles kartbaser for både grunnlagskart, webkart og nå etter hvert GeoInnsyn. Alt ligger på servere hos NoIS i Sandvika, og vi kjører på linje mot dem hele tiden, forklarer Gulbrandsen.

Informasjon rett i lomma

Samarbeod gir fordeler

Kartsamarbeidet er kommet til etter et ønske om å rasjonalisere arbeidet med kart i sin helhet samt utnytte ressursene best mulig. - Opprinnelig var det tre kommuner som hadde webhotell hos NoIS. For fem år siden fant vi ut at vi skulle utvide til hele regionen og fikk med oss ledelsen i kommunene på det. Et samarbeidsprosjekt ble startet opp, godt hjulpet av Kartverket i Hedmark og Oppland, som er en ivrig pådriver for å få til slike regionale samarbeid, sier Gulbrandsen.

- De økonomiske fordelene er åpenbare når det gjelder serving av programvare i forbindelse med kart. Kurs og opplæring har også blitt enklere. Nå kjører vi ofte felles kurs i regionen i stedet for å sende folk til Oslo som vi tidligere har gjort. Miljøet blir større, og vi trekker veksler på hverandres kunnskap, legger hantil.

God tilgang til informasjon

Samarbeidet er bygget på verktøy fra NoIS. Gulbrandsen forteller at kommunen bruker ISY WinMap med de fleste moduler. - Vi har byggsaksmodul, landmålingsmodul, oppmålingsmodul og ikke minst PlanDialog, som har blitt veldig viktig for oss. PlanDialog er en selvbetjeningsløsning som gir publikum god tilgang til informasjon om alle typer planer og mulighet for påvirkning i planprosessen. Løsningen er også et verktøy for saksbehandlere og sikrer bedre kvalitet i hele prosessen fra planoppstart til vedtak gjennom en integrert bruk av informasjon fra kart, eiendomsforhold og saksarkiv, forklarer Gulbrandsen.

Lett tilgjengelig informasjon

Foreløpig er Østre Toten kommune i oppstarten med ISY WinMap GeoInnsyn. GeoInnsyn bruker kart som informasjonskanal til en rekke oppgaver – fra visning av bygg- og eiendomsinformasjon til arealplaner og innsyn i arkiver for alle typer saksprosesser. - Det er en forenklet kartmodul i forhold til webkartet som vi har hatt i flere år, og som innbyggerne også har tilgang til. Med GeoInnsyn får vi enklere kartinnsyn som er lettere å håndtere for folk flest. At den kan brukes på både nettbrett og smarttelefoner gjør informasjonen lett tilgjengelig, sier Gulbrandsen.

Var først ute

I Østre Toten kommune var det faktisk vann- og avløpsavdelingen som først etterspurte mulighetene som GeoInnsyn gir. - Når de skal ut og finne kummer eller brudd på ledninger er de jo helt avhengige av kart. Tidligere har de måttet bruke tid på reising, innlogging og print for å få ut kart av aktuelle områder, mens nå har de med seg nettbrett og har direkte tilgang til hele VA-systemet på det. Dermed kan de slå opp på hver enkelt ledning for å få informasjon om for eksempel ledningstype. Arbeidsoppgavene som inngår i teknisk drift har blitt betydelig forenklet med GeoInnsyn, og tilbakemeldingene fra avdelingen er gode, poengterer Gulbrandsen. Han legger til at kommunen faktisk byttet leverandør av kartprogramvare for VA/teknisk drift fordi WinMap-løsningen åpnet for GeoInnsyn. Dessuten har kommunen hele produktkjeden av GIS-verktøy fra NoIS, og så det som en stor fordel å ha alt hos samme leverandør.

Godt samarbeid

- Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med NoIS. Lokalavdelingen deres på Hamar har svært behjelpelige folk, og det setter vi pris på. NoIS har vært flinke til å følge opp og informere oss om utviklinger og oppdateringer av de ulike programmene. Dessuten får vi lagt opp nye versjoner av programmene nærmest uten å merke det, avrunder Knut Gulbrandsen.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310