GIS gir god gevinst i kommuneplanleggingen

I GIS-verktøyet ISY WinMap er det bare fantasien som setter grenser for hvilke analyser og data som kan kobles sammen for å lage kart. Kongsvinger kommune bruker verktøyet for å fremstille visuelle og informative grunnlag for videre politiske prosesser.

Publisert: 2013-11-01

Siden 2004 har fire kommuner sør i Hedmark deltatt i et interkommunalt kartsamarbeid der GIS kjøres i samme nettverk delt av Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal og Eidskog. Anne Kjersti Briskerud er GIS-ansvarlig i Kongsvinger kommune, samt 50 prosent ansatt i samarbeidsprosjektet. Hedmark og Oppland er foregangsfylker når det kommer til interkommunale kartsamarbeid, og Briskerud er overbevist om at flere og flere vil følge etter i tiden fremover.

 god kommuneplanlegging

 

Virkningsfulle analyser

I Kongsvinger kommune brukes GIS-analyser aktivt i kommuneplanleggingen. -Vi har brukt flere år på å samle inn og forvalte data. Nå bruker vi dem i analyser for å fremstille kart som danner grunnlag for politisk behandling. Kartene er en god støtte for dem som skal ta beslutninger. Den grundige jobben vi har gjort med datainnsamling, sammen med valg av verktøy, gjør at kvaliteten på analysene blir høy og kan stoles på. Å få analysene fremstilt i kart er utrolig virkningsfullt. Det skal nemlig ganske mye tekst til for å klare å beskrive det samme, sier Briskerud.

Øker tilgjengeligheten

I forbindelse med kommuneplanlegging bruker Kongsvinger kommune to typer verktøy fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS). Det ene er ISY WinMap WebInnsyn som gjør det mulig å presentere kart og registerdata til interne saksbehandlere på intranettet og mot publikum på internett. - Her har vi innarbeidet en del ferdige analyser og temaer som brukes av saksbehandlerne til daglig. Dermed trenger de ikke forholde seg til GIS-verktøy, som gjerne har en høyere brukerterskel. WebInnsyn kan nå også brukes på nettbrett og smart-telefoner, og det øker tilgjengeligheten for brukerne, poengterer Briskerud.

Grenseløs datakobling

ISY WinMap Pro er GIS-verktøyet for proffbrukerne i kommunen. Ifølge Briskerud er det bare fantasien som setter grenser for hva slags analyser og data man kan koble sammen i modulene fra NoIS. Hun illustrerer med et oppdrag hun nylig hadde. Kapasiteten på en ung-domsskole i Kongsvinger var sprengt, og noe måtte gjøres. Spørsmålet var om det skulle bygges en ny stor ungdomsskole eller om man skulle modernisere og bygge ut de to eksisterende skolene i byen. Briskeruds oppdrag ble å finne ut hva som lønte seg økonomisk i forhold til skoleskyss ved å analysere vegnettet og se på avstander. I analysene ble også elevenes bostedsadresse hos Folkeregistert koblet sammen med avstander til bussholdeplassene i byen.

Transportation Analyst

Briskerud fremhever modulen Transportation Analyst som spesielt nyttig i prosjektet. - Modulen lar oss utføre GIS-analyser der vi bruker nettverk for å undersøke avstander, reisetid, deknings-omrdåder etc. Vi fant fort ut at denne modulen også er nyttig i beredskapssammenheng, for å lage planer for utrykningskjøretøyer, for å hjelpe hjemmesykepleien med å planlegge ruter osv. Transportation Analyst er dessuten en investering som kommer til å brukes av alle fire kommuner innen det interkommunale kartsamarbeidet, sier Briskerud. - NoIS har dyktige folk. Vi har fått svært god faglig hjelp fra dem når vi har stått fast, legger hun til.

Smidigere jobb med originale data

For tiden jobber Briskerud med temadata i kommuneplanens arealdel for Sør-Odal. Her tilrettelegges data i ISY WinMap før de publiseres i nettkartet. - Både innbyggere og administrasjonen selv kommer med innspill til hvordan kommunen bør utvikles. NoIS har gjort det mulig for oss å tilpasse løsningen slik vi ønsker. Vi har lagt de prioriterte temadataene i ulike hovedkategorier slik som kulturminner, rekreasjon, samfunnssikkerhet osv. For hver kosekvens-utredning og hvert innspill kan temadataene sjekkes for konflikt med foreslåtte utbyggingsområder. Dette er de samme temadataene som Fylkesmannen sitter på, og dermed har vi mulighet til å endre kurs når vi ser konflikter. Å hente de originale, gjeldende data inn i vår kartløsning gjør prosessen bedre og mer effektiv, sier Briskerud.

3D kommer for fullt

Briskerud tror 3D-bruken vil bre om seg i tiden fremover. Kongsvinger kommune bruker Terra Explorer fra NoIS for å visualisere geografiske data på nye måter.
- I byggesaker vil det være nyttig å se hvordan et gitt bygg vil påvirke sine omgivelser. Når det gjelder byfortetting er det også mye hjelp å få med 3D. Visualisering på et tidlig tidspunkt kan dessuten begrense antall kjedelige klagesaker, slutter Anne Kjersti Briskerud. 

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310