Mega-boom i Småkraft

De er ikke store, me de er mange - og til sammen vil de produsere tusener av klimanøytrale mega-watt! Vi snakker om boomen av småkraftverk som for tiden bygges og planlegges rundt om i det ganske land.

Publisert: 2013-10-07

Den største utbyggeren Småkraft AS har planer om å bygge hele 150 anlegg innen 2020. En produksjonskapasitet på til sammen 1,5 TWh. Ikke rart det ble nødvendig med et FDV-system som ISY JobTech for å kunne drifte alle kraftverkene rasjonelt.

Smått er stort

Småkraft eies av Skagerak Energi, Agder Energi, BKK og Statkraft, og som navnet signaliserer dreier forretningsmodellen seg kun om utbygging og drift av småkraftverk.

– Selv om hvert enkelt kraftverk er relativt lite, per definisjon mindre enn 10MW, så stilles det ganske store krav til effektivitet og orden i sysakene for å forvalte mange anlegg, forteller Rein Husebø, administrerende direktør i Småkraft AS.

småkraft

Intens utbygging

Selskapet – og boomen – startet i 2002 da grønne el-sertifikater og støtteordningen til utbygging av fornybar energi tok av. Siden da er rundt 600 småkraftverk satt i drift rundt omkring. Forventningen er at et tilsvarende antall bygges frem mot 2020.

– Så langt har vi selv 35 anlegg i drift, og 9 stykker er under bygging. Målet er 150 anlegg innen 2020. Vi planlegger med andre ord en ganske intens byggeperiode i årene som kommer, fortsetter Husebø.

Holder oversikten

Småkraft var veldig bevisste sine behov da de anskaffet ISY JobTech for et par år siden. Valget falt forøvrig relativt naturlig i følge driftssjef Sigbjørn Rabbe: – ISY JobTech er det mest brukte i bransjen og er også prismessig konkurransedyktig. I tillegg var det ingen ulempe at våre eiere brukte systemet og kunne hjelpe oss i starten.

– Vi er ikke kommet dit hen at vi bruker alle systemets funksjoner ennå, men vi er godt i gang. Første prioritet har vært å legge inn all dokumentasjon av utstyret som kraftverkene består av. Alle eksisterende anlegg legges i tur og orden inn i systemet under lavsesong når tiden tillater det, mens nye anlegg legges inn fortløpende. Det er avgjørende for oss at vi har riktig data på utstyret og vet hva vi har der ute, sier Rabbe.

– Dette også for å kunne registrere feil og avvik, og når ting blir byttet eller reparert som følge, slik at vi blant annet kan planlegge preventivt vedlikehold, lagerstyring med mer.

Stor nytteverdi

– Tanken er at alle inspeksjonsvaktene, gjerne grunneierne, skal få tilgang til sine anleggsdata, bedyrer Rabbe. – Det vil være til stor hjelp lokalt. Men ett hinder for å få dette til har vært litt mangelfull bredbåndsdekning avsides. De siste årenes revolusjon på hva som er mulig med datakommunikasjon, er imidlertid i ferd med å løse utfordringen.

– Vi har ingenting å sammenligne med dessverre, så det blir umulig å regne på besparelsene ved å bruke ISY JobTech, men sikkert er det i hvert fall at uten hadde vi ikke klart oss. Det hersker ingen tvil om at det er tvingende nødvendig for å systematisere og effektivisere driften. Og behovet bare øker selvsagt, med økende antall kraftverk vi bygger.

– Nytteverdien blir også bare større og større etter hvert som vi får lagt inn alle data og lærer å utnytte systemet, slutter driftssjef Sigbjørn Rabbe.

FDV
 

Nyheter

- av 310