Enkel forvaltning av utendørsanlegg med ISY Park

Stavanger kommunes vellykkede piloterfaring med NoIS sitt nye ISY Park lover meget bra for kommune-Norges fremtidige forvaltning av park-, idretts- og friområder.

Publisert: 2013-11-28

park

- Systemet er veldig fleksibelt og lett å bruke, berømmer Solfrid Heskestad som har vært ansvarlig for pilotsystemet i Stavanger kommune.

- Riktignok skal det gjøres noen få små justeringer før vi er hundre prosent fornøyd, men dette lover veldig bra.

Etter kun kort tids utprøving konklu-derer hun med dette. Systemet ble implementert så sent som i oktober 2011 og er nå i full drift etter at 16 ansatte ble kurset i starten av januar.

Basert på Norsk Standard

- Noe av det viktigste med ISY Park er at systemet er basert på Norsk Standard for skjøtsel og drift av park, landskapsanlegg, veier og plasser, fremholder Heskestad. - Og ikke minst at brukeren selv kan oppdatere skjøtselsbeskrivelsen enkelt. Det ser jeg på som en betydelig fordel.

Ny plattform — stor fleksibilitet

En annen veldig stor fordel med ISY Park er den moderne teknologiplattformen som systemet er bygget rundt; Microsoft .NET og med Office 2010 "look and feel". Brukeren får dermed muligheten til å behandle utearealene både via et grafisk grensesnitt og håndtere anleggs- og objektinformasjon på tradisjonell måte. Systemet er veldig logisk strukturert og byr på begge tilnærmingene. – Det gir brukeren stor fleksibilitet i arbeidet, mener Heskestad.
Last ned NS 3420 selv

I ISY Park er anleggsregister og skjøtselsbeskrivelser skilt og basert på Norsk Standard NS 3420-Z for park og uteanlegg. ISY Park gjør også bruk av NS 3420-beskrivelsene for inspeksjon og vedlikehold av veier og plasser, fortsetter hun. - Dermed kan brukeren selv laste ned og benytte de til enhver tid oppdaterte beskrivelses-tekster som grunnlag for å utarbeide skjøtselsplaner.

En konsekvent bruk av NS 3420-standarden vil på den måten sikre felles forståelse av kvalitetskrav og gi brukerne et likt grunnlag for hvordan planlagte skjøtselsoppgaver skal gjennomføres.

Anbud og rapporter

– Programmet kan for øvrig også meget vel brukes til å lage anbudsgrunnlag og alle mulige rapporter, understreker Heskestad.

ISY Park har flere ulike funksjoner for rapportering. Ikke bare i form av faste, formaterte rapporter som anleggskort, skjøtselskort og kommuneoversikter osv., men brukeren kan også lage dynamiske rapporter selv, hvor data kan grupperes, summeres og telles.

– Et ypperlig redskap for eksempel til å skape oversikt over mengder, antall o.l. som finnes i en park, bydel eller kommune. Eller finne ut hvilke parker som inneholder hva, eller hvor man har bestemte typer arealer eller anlegg.

Intelligent omprioritering av driften

– Et par konkrete eksempler, fortsetter Solfrid Heskestad: – Skjøtsel av gressbakker koster mindre enn plen. Park og vei-avdelingen i Stavanger
kommune har nettopp gjort en analyse av anleggene våre for å finne ut hvor vi kan endre skjøtselen av gressflatene. Plen blir slått 18 til 20 ganger i året, mens gressbakker blir slått kun én gang pr år.

– Vi bruker vår lokalkunnskap om publikums bruk av friområdene og rapportene fra ISY Park som grunnlag for analysen. Tallene fra ISY Park eksporteres til Excel, og ved hjelp av enhetskostnader kan vi regne ut besparelsen.

– Området ved Tastaveden (Ref. foto av Aina Lunde Hovden) viser et eksempel på gressbakke. Høyt gress her vil ikke være til hinder for bruken av friområdet. I Mosvannsparken (bakgrunnsbildet), brukes gressflaten til ballspill, så her velger vi å fortsette med plen.

Enkel nyregistrering

ISY Park har en svært brukervennlig funksjonalitet for nyregistrering av opplysninger om parkanlegg, arealer og installasjoner. Inkludert er for eksempel funksjonalitet til å knytte opplysninger om idrettsutstyr og beplantning mot anleggene, og til å koble DAK-tegninger, bilder og dokumenter direkte mot anlegg og skjøtselsoppgaver.

Oversiktlig og effektivt

Presentasjonsmessig kan brukeren dessuten enkelt og greit veksle mellom oversiktsinformasjon og detaljert visning av enkeltobjekter. Eksempelvis for å lage tilpassede temakart over parkanlegg eller klassifisere og regne ut arealer og lengder.

Alt dette gjør systemet svært effektivt — pluss gjør all informasjon sporbar. Man får full oversikt over utførte opp-gaver, som kan kvitteres ut og lagres som historikk. Uvurderlige erfarings-tall for fremtidig skjøtselsplanlegging.

Utvidbart

– Ettersom systemet er bygget på en felles teknologiplattform med NoIS sine mange andre fagapplikasjoner, kan vi også nyte godt av verktøyene i ISY sin omfattende programfamilie for forvaltning, drift og vedlikehold, bestående av ISY Eiendom og ISY JobTech, om det er ønskelig.

FDV-programmene fra ISY ivaretar alle områder innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom og tekniske anlegg - med funksjonalitet for forebyggende, korrektivt og tilstandsbasert vedlikehold.

ISY Park kan dessuten spille sammen med etablerte kartløsninger og leveres med funksjonalitet for bildedokumentasjon, men dette har ikke Stavanger kommune prioritert ennå.

Tilfredsstiller ulike behov

– All denne fleksible funksjonaliteten må etter min mening være en kjempefordel for en hvilken som helst kommune. Vi sitter jo alle med litt sprikende behov, ønsker og nivåer. Med NoIS sin utvidede løsning får man nå muligheten til å velge nettopp den funksjonaliteten man har behov for, når behovene melder seg.

– Programmet egner seg etter min mening like godt som oppslagsverktøy i publikumshenvendelser, som til det viktigste, som saksbehandler-verktøy for å kunne lage kalkyler, budsjetter, scenarier og rapporter som grunnlag for drift og vedlikehold. Det er uendelig mange måter å bruke tallene på.

Ny brukergruppe?

Som man skjønner er jeg veldig godt fornøyd med både NoIS og ISY Park i dette pilotprosjektet i Stavanger kommune, oppsummerer Heskestad.

– Vi har fått være med på å videreutvikle systemet sånn som vi vil ha det, og håper og tror at andre kommuner også vil verdsette dette og følge etter.

– Det vil gjøre det også lettere for NoIS å videreutvikle systemet, slik at det stadig blir enda bedre, til det beste for oss alle.

 

Profilbilde av Karl Johan Olsen
Karl Johan Olsen
Avdelingsleder FDV og Eiendomsforvaltning
 

Nyheter

- av 310