Trekantsamarbeid om PlantDesign

NTI CADcenter og Autodesk har inngått et samarbeid med NoIS om ISY CAD ImportPDMS for AutoCAD. Olje/gass-kontraktører verden over kan dermed ta inn AVEVA PDMS-modeller i AutoCAD Plant 3D for gjenbruk og rimeligere detaljdesign/redesign.

Publisert: 2013-10-09

En viktig forutsetning for å lykkes som CAD-leverandør i olje/gassmarkedet er at man har et grensesnitt mot PDMS. AVEVA-systemet kan nærmest sies å ha blitt en de facto standard hos de store aktørene i denne bransjen. Dette har nå NoIS, NTI CADcenter og Autodesk tatt konsekvensen av ved en felles satsing på konverteringsverktøyet ISY CAD ImportPDMS som NoIS har utviklet.

plantdesign

Dermed kan brukere av AutoCAD Plant 3D ta inn PDMS-modeller, bruke dem som referanse og gjenbruke de grafiske dataene for videre detaljdesign.

– Dette er spesielt aktuelt i modifikasjonsprosjekter basert på eksisterende PDMS-modeller, forteller adm. dir. Halvor Jensen i NTI CADcenter. Som ledende kompetansesenter for Autodesks produkter for industri- og offshoremarkedet, er NTI en naturlig markeds-partner for NoIS i Norden. Selskapet opererer både i Norge, Danmark og Sverige.

– Modifikasjonsoppgaver kan i mange tilfeller gjøres både enklere og rimeligere i AutoCAD Plant 3D, fortsetter han. – Med vår felles konverteringsløsning kan nå underkontraktører og andre som i utgangspunktet ikke jobber med PDMS alternativt utføre sitt design i AutoCAD Plant 3D. Det kan vise seg å være både mer hensiktsmessig og mer lønnsomt.

Fra det nye designet kan man eksempelvis lage iso-tegninger for produksjon og montering av rørlinjene, og generere arrangementstegninger som viser nytt og eksisterende (PDMS) design.

Halvor Jensen uttrykker stor tro på samarbeidet med NoIS, spesielt i lys av en eksportversjon av konverteringsverktøyet, som NoIS parallelt jobber med. Målet med denne er at bearbeidet/resulterende AutoCAD Plant 3D-modell, inkludert intelligente rørdata, skal kunne eksporteres tilbake til PDMS-systemet og inngå i operatørens driftsdokumentasjon.

– Det vil selvsagt gjøre det hele enda mer interessant for målgruppen, kommenterer Dag Austrheim, salgsansvarlig for prosessanleggsløsninger i Autodesk EMEA (Europe, Middle-East and Africa).

– AutoCAD Plant 3D er både billigere og enklere å jobbe med, tilføyer han. – Dessuten er det enklere å lære opp folk og lettere å få tak i ingeniører som kan AutoCAD enn PDMS.

På vegne av Autodesk har Austrheim stor tro på at NoIS sitt konverteringsverktøy vil bli en viktig brikke for å kunne bli en enda større aktør på olje/gass-markedet, i Norge som internasjonalt. Med både import- og eksportverktøy på plass vil det bli meget verdifullt i prosessen, opp-lyser Austrheim.

NoIS har tidligere laget tilsvarende konverteringsverktøy knyttet til PDMS og MicroStation. Denne erfaringen utnyttes i utviklingen av verktøyet for PDMS til AutoCAD.

Rent teknisk konverterer og splitter denne løsningen opp en PDMS rvm-fil i en AutoCAD dwg-fil per "zone-element" i PDMS. Filene inneholder både grafikk og PDMS-egenskaper, samt lagstruktur i henhold til PDMS-navngivning.

Løsningen omfatter også ISY CAD Review, en AutoCAD-applikasjon som viser PDMS-hierarki og data i de konverterte dwg-filene som inngår i løsningen. Via ISY CAD Review kan man søke etter komponenter, listeegenskaper og styre hvilke deler av modellen man vil se.

ISY CAD ImportPDMS og Review kan også kjøres på basis AutoCAD 2012, 2013 eller 2014.

– Vi ser på samarbeidet med NTI CADcenter og Autodesk med stor forventning, sier Ole Magne Kvindesland, ansvarlig for CAD-området i NoIS.

– Det er et betydelig marked som det kan høstes frukter av for alle tre parter. NTI CADcenter er ideell til å hjelpe oss med dette på det norske og nordiske markedet. Internasjonalt for øvrig setter vi lit til at Autodesk vil promotere konverteringsløsningen og sette oss i kontakt med andre potensielle forhandlerpartnere, avslutter Kvindesland.

 

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310