Wow-faktor på Statoils bruk av hyperlenker i FDV

Med sine 40 år og over 50 store anlegg i drift har Statoil opparbeidet seg solid erfaring på drift og vedlikehold. De viktigste dokumentene i denne sammenheng er prosess- og instrumentdiagram (P&ID). Nå setter Statoil en ny standard for anvendelse av disse dokumentene - ved hjelp av Acrobat Reader og en løsning fra NoIS.

Publisert: 2013-11-05

wow-faktor hos Statoil

En målbevisst konvertering til "intelligent bruk" av P&IDs sammen med et teknisk informasjonssystem, STID, gjør det etraktelig enklere å finne frem i den tekniske informasjonen.

Etter at ca halvparten av Statoils offshore anlegg de siste årene har tatt i bruk denne løsningen er over 10.000 tegninger prosessert - tegninger med borimot 600.000 uvurderlige hyperlenker til tag og dokument.

Det gjør det vesentlig mer effektivt å gjøre ta- og dokumentoppslag for tusenvis av brukere på anleggene og i tekniske støttemiljøer, sier Eivind Rosendahl, overingeniør og brukerfaglig ansvarlig for STID tag- og dokumentasjonsløsninger i Statoil.

Store utfordringer i anvendelse av teknisk informasjon

40 år har medført kontinuerlige utfordringer for operatørene i anvendelse av teknisk informasjon - også Statoil. Stadige teknologiske og forretningsmessige endringer har vært en del av hverdagen opp gjennom årene. Tre faktorer har imidlertid vært konstant det meste av tiden: DAK-tegninger har stort sett vært uintelligente, FDV-data er lagret i ulike databaser, og det har vært lite eller ingen synkronisering mellom tegningene og databasene. Enormt mye tid har derfor gått med til å bla frem tegninger og gjøre riktige oppslag i FDV-databasene.

Løsning basert på PubEdit

Det hele begynte med Kvitebjørn-anlegget for 6-7 år siden, opplyser Rosendahl. Operatørene fikk da kun tilbud om elektronisk anvendelse av dokumentasjonen og hadde behov for en mer effektiv anvendelse enn en tiff-fil og en lokal utskrift i papir.

NoIS fikk utfordringen med å lage en løsning for å knytte sammen tag og dokument på en tegning, og det tekniske informasjonssystemet basert på hyperlenker.

Utgangspunktet for løsningen ble NoIS sin automatiserte PubEdit-applikasjon for MicroStation. Verktøyet inngår i produktgruppen ISY CAD som er utviklet i nært samarbeid med flere ledende brukermiljøer i Norge. PubEdit-løsningen er laget i samarbeid med Statoil.

Løsningen for oss ble like enkel som den er genial, forsetter Rosendahl. PubEdit gjør ganske enkelt regelbaserte søk i tegningene og legger på en form for intelligens, slik at en pdf-versjon av dem kan brukes som inn-fallsport til teknisk informasjon. Det gir enkelt vedlikehold av tegningene i dgn-format og en mer intelligent anvendelse av visningsfil i pdf.

Basert på avansert tekst- og grafikkmønster-teknologi gjenkjenner PubEdit de ulike elementene på den digitale P&ID-en, tilegner dem hyperlenker etter definerte regler, og lager en digital pdf-versjon av tegningen. Sluttbruker av dokumentet får således en pdf med tilleggsverdi i form av hyperlenker.

P&ID-en - et helt nytt verktøy

Dermed kan brukeren gjøre oppslag direkte på P&ID-en på skjermen og får mer effektiv elektronisk bruk av den, forklarer Eivind Rosendahl. — Hyperlenkene peker til siste revisjon av en tegning i et dokumentsystem eller til en tag i en database. Tag er i denne sammenheng et nav som også gir tilgang til andre deler av den tekniske informasjonen i Statoil, det være seg en 3D viewmodell, en koblingsdatarapport eller til utstyrsinformasjon. Oppslaget kommer opp på skjermen direkte, uten at man behøver å vite hvor informasjonen finnes.

Ettersom det også foretas konsistenssjekking mot FDV-databasen og lages avviksrapporter, blir løsningen også et kvalitetssikringsverktøy i så måte.

De hyperlenkede P&ID-ene blir på denne måten et uvurderlig og effektivt grensesnitt til teknisk informasjon i Statoil, kalt Life Cycle Information (LCI), poengterer Rosendahl.

Tilpasses hvert anlegg

PubEdit-løsningen er fleksibel og konfigurerbar med mulighet for installasjons-spesifikke løsninger avhengig av tegningsinnhold og regelverk. De fleste av Statoils anlegg har ulike regelsett og nummereringssystemer.

PubEdit fra NoIS er nå en integrert del av Statoils P&ID-anvendelser og konfigurert for ENS på de forskjellige Statoil-installasjonene.
Oppdatering av hyperlenker er integrert i arbeidsprosessen for revisjon av P&ID og gjøres i 2D DAK hvor PubEdit utgjør en automatisert prosesserings- og utskriftsfunksjon. NoIS har en rammeavtale med Statoil om PubEdit og bistand ifm. konfigurering og tilpasning til nye anlegg.

Intelligente P&ID-er implementert på 24-25 anlegg i Statoil og planer foreligger for resten av de i overkant av 50 anleggene Statoil opererer. Det vurderes i tillegg å bruke opplegget også på andre tegningstyper, for eksempel skjemategninger og arrangementstegninger.

Wow-faktor i utlandet

PubEdit-løsningen gjør FDV-jobben både mer attraktiv og mer effektiv, forsikrer Eivind Rosendahl. Vi har riktignok ikke målt gevinsten, men kost/nytte-effekten er åpenbar. At vi sparer betydelig med tid og penger, er hevet over tvil.

Løsningen er veldig godt mottatt i brukermiljøet, som består av over 13.000 registrerte brukere internasjonalt. Ikke minst er den blitt veldig godt mottatt i Brasil og Canada. PubEdit-løsningen ble faktisk en wow-faktor da jeg var i disse landene og presenterte dette som en integrert del av LCI, slutter Rosendahl. 

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310