Statoils 3D-strategi setter en helt ny standard

Statoil har trukket opp nye retningslinjer for bruk av 3D-programvare innen utvikling av prosessanlegg. Dette gir en rekke positive elementer som også kontraktørene nyter godt av. Nå er det like vilkår for alle!

Publisert: 2013-11-04

Bakgrunnen for Statoils valg om å satse på ett enkelt system, Aveva PDMS, for alle 3D-CAD-modeller i prosessanleggene, startet i forbindelse med fusjonen mellom Statoil og Hydro i 2007.

Statoils 3D strategi

Alle ser det samme

- Problemstillingen kom på bordet ettersom vi så hvor mange ulike 2D og 3D-systemer kontraktørene hadde. Dette gjorde utviklingen av hvert anlegg til en ingeniørbragd bare å holde orden på de mange konverteringer og antall steder der data var lagret. Vi besluttet at fra "i dag av" skal alle ha det samme systemet, og alle som skal følge modellene kan dermed se den samme modellen. Så vidt jeg vet er det ingen av våre konkurrenter som har gjort som oss, forklarer Ellinor Meling, 3D-CAD- ansvarlig i Statoil.

Eierskap gir gevinster!

- Skal vi vinne den knallharde konkurran-sen på markedet må vi være best på 3D, mener Meling. Hun er overbevist om at det å ha en klar 3D-strategi vil være av stor betydning.

- At vi selv tok kontroll over 3D-håndteringen har gitt store gevinster. Ikke bare for oss, men også for kontraktørene som nå må følge vårt system, og dermed selv rydde opp i til dels komplekse databibliotek, sier Meling.

Mange fordeler

Siden Statoil nå opererer på en felles 3D-plattform gjennom Aveva PDMS, lager man en "master modell" som ligger hos Statoil. Alle som har behov for det får tilgang til en kopi av modellen, noen av dem kan gjøre endringer, mens andre bare kan se på og eventuelt kommentere.

- Nå har vi fullstendig oversikt over alle modeller, endringer kan spores og vi får med andre ord full kontroll over hvem som gjør hva, forklarer Ellinor Meling.

Alle modeller som ikke er på PDMS blir konvertert til fellesplattformen. All teknisk informasjon knyttes til 3D-modellen slik at man får full utnyttelse av modellene gjennom hele prosessanleggets levetid; fra konseptfasestudier, simuleringer og engineering til forskning, opplæring, drift og riving.

- Dette forenkler hverdagen vår fordi vi med full kontroll oppnår høyere kvalitet på informasjonen, bedre sikkerhet, færre feil, raskere prosjektering og reduserte kostnader. Dette er kun mulig dersom man selv har eierskap til 3D-systemet, understreker Meling.

- Vi benytter 3D-modeller til beslutningsstøtte, det kan spare mye, både i tid og kostnader, uttaler Ellinor Meling, 3D-CAD ansvarlig i Statoil. Konvertering viktig

Som en følge av den nye 3D-strategien har man fått øynene opp for viktigheten av 3D-modeller.

- Vi konverterer alle modeller som ikke er på fellesplattformen, også gamle anlegg. Grunnen er at vi ser hvor effektivt det er å ha all informasjon i samme system. Et råd til dem som skal gå samme vei som oss er at det tar tid. Men, gi ikke opp, hold fokus og inkluder alle, råder Ellinor Meling.

Hun ønsker seg enda bedre konverteringsverktøy. -Vi har fått hjelp av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) til å konvertere filer over til fellesplattformen Aveva PDMS, men det gjenstår mye. Blant annet eldre prosessanlegg, og ikke minst bygg og boligenheter. Her remodelleres og konverteres modeller i etterkant. Til dette arbeidet ønsker vi oss enda bedre konverteringsverktøy enn det som finnes tilgjengelig i dag. Faktum er at denne måten å jobbe på kommer til å øke betraktelig i tiden som kommer, konkluderer Ellinor Meling.

 

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310