Nytt beregningsprogram

Publisert: 2013-10-17

SBI Steel Connections er et nytt beregningsprogram for dimensjonering av knutepunkter i stål og lanseres i disse dager i Norge.

Programmet er et tillegg til tredje gene-rasjon av SBI (Stålbyggnadsinstitutet) sin detaljhåndbok, og muliggjør en rask kontroll og sammenligning av de ulike typeløsningene. I Norge selges SBI Steel Connections av NoIS sammen med Stålhåndboken fra Norsk Stålforbund. Knutepunkter og innfestinger mellom konstruksjonselementer beregnes iht. detaljhåndbøkenes anvisninger og er basert på prinsipper og anbefalinger i Eurokode sammen med nasjonale valg og utførelsesstandarder.

Programmet finnes i svensk og engelsk språkdrakt og beregner etter Eurokode med nasjonale tillegg for Norge, Sverige og Danmark.

stål

BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310