Aker Solutions tar i bruk ny oppdatert skanportal

Skanning-avdelingen i Aker Solutions har i flere år benyttet en portalløsning utviklet av NoIS for å gi sine oppdragsgivere innsyn i TruView’s av laserskan via web.

Publisert: 2013-11-08

 laserscan

Et TruView er et sett med bilder produsert fra en laser-punktsky som settes sammen til et 360 graders panoramabilde. I tillegg til å snu seg rundt og zoome i panoramabildet kan man også måle avstander og legge inn kommentarer.

NoIS har i tett samarbeid med Aker Solutions utviklet en rekke forbedringer i portalen. Det er gjort flere visuelle forbedringer, som for eksempel at synsretning og ståsted vises på en oversiktstegning. Den viktigste endringen er at Aker Solutions nå også kan gjøre punktskyene (kilden til TruViews) tilgjengelige for nedlasting. En punktsky utgjør en stor datamengde, gjerne mange gigabyte. Det kreves en robust løsning for å håndtere slike datamengder over web og en nedlasting kan ta svært lang tid. Da er det viktig at systemet håndterer at forbindelsen kan bli brutt underveis, og at systemet verifiserer at dataene som er overført er riktige. Systemet tillater at kildedata kan fordeles på dataservere på ulike kontorsteder og sentral administrasjon av data.

- Vi ser en stor nytteverdi av TruView Portalens nye løsninger, sier Georg Gaard, leder for skanning avdelingen i Aker Solutions. -Spesielt bra er det at både våre eksterne og interne kunder nå meget enkelt kan hente ut punktkskyer direkte fra Portalen. Likeledes kan våre oppmålere hente ut Mastergrid filer.

Øyvind Olsen, programutvikler hos NoIS, har utviklet portalen og forteller at den har vært spennende og utfordrende å jobbe med. - Portalen består av en rekke forskjellige teknologier som snakker sammen, og det ble en del nybrottsarbeid. Portalen benytter Metalink standarden ved nedlasting. Ellers benyttes Adobe Flash, Worldkit, diverse web services og Oracle database.

Gaard forteller videre at de har hatt et tett og godt samarbeid med NoIS, og fått testet og gitt innspill under hele utviklingsperioden. - Resultatet er vi veldig fornøyd med. Portalen er eit glimrande verktøy til formidling av nær sagt alle typer data. Vi har allerede nå flere idèer om nye funksjoner som vi ønsker å få utviklet i samarbeid med NoIS, avslutter Gaard.

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310