Ny geomodul til FEM-Design

I disse dager lanseres en ny modul i FEM-Design som gjør beregning av setninger og bygningskonstruksjoner mer korrekte. Å anvende fjærer for å simulere jordens geotekniske egenskaper gir ikke alltid et godt nok resultat, sier Lars Johansson i Reinertsen SE som har deltatt på utviklingen av denne modulen.

Publisert: 2013-10-29 Sist oppdatert: 2014-05-02

Med FEM-Design 3D Soil kan nå jordens ulike jordlag defineres og det skapes en tredimensjonal volummodell, som analyseres samtidig med overliggende konstruksjon. Jorden model-leres med volumelement og blir et konstruksjonsmateriale på samme måte som betong, stål, tre og andre materialer. Beregningen skjer på alle materialer samtidig. Det etableres en global stivhet som er nøkkelen til en bedre tilnærming til virkeligheten.

Ny geomodul til FEM-Design

I 3D Soil vil jordens og byggets stivhet være ivaretatt i én og samme modell. Dette vil gi bedre kontroll på lastned-regning, setninger og ikke minst gi mer realistiske egenfrekvenser som er svært viktig med hensyn på beregninger av jordskjelvskrefter.

StruSoft har utviklet 3D Soil modulen i FEM-Design. I prosjektet har Lars Johannsson, da geoteknisk spesialist hos Skanska, nå Reinertsen SE, vært en viktig deltaker i utviklingsarbeidet og forenet kompetansfeltene geoteknikk og konstruksjon.

- Modulen er en unik innovasjon som ikke finnes ellers på markedet i dag. Dette kan komme til å forandre både metoder og arbeidssett for å kunne bedømme hvordan setninger blir. Jordens geotekniske egenskaper kan ikke representeres av fjærer på en korrekt måte, konstaterer Johansson.

Modulen lanseres nå i høst. NoIS viser den for første gang i Norge på ISYdagene 2013.

Med FEM-Design 3D Soil kan nå jordens ulike jordlag defineres og det skapes en tredimensjonal volummodell, som analyseres samtidig med overliggende konstruksjon. Jorden model-leres med volumelement og blir et konstruksjonsmateriale på samme måte som betong, stål, tre og andre materialer. Beregningen skjer på alle materialer samtidig. Det etableres en global stivhet som er nøkkelen til en bedre tilnærming til virkeligheten.

I 3D Soil vil jordens og byggets stivhet være ivaretatt i én og samme modell. Dette vil gi bedre kontroll på lastned-regning, setninger og ikke minst gi mer realistiske egenfrekvenser som er svært viktig med hensyn på beregninger av jordskjelvskrefter.

StruSoft har utviklet 3D Soil modulen i
FEM-Design. I prosjektet har Lars
Johannsson, da geoteknisk spesialist hos
Skanska, nå Reinertsen SE, vært en viktig
deltaker i utviklingsarbeidet og forenet kompetansfeltene geoteknikk og konstruksjon.

- Modulen er en unik innovasjon som ikke finnes ellers på markedet i dag. Dette kan komme til å forandre både metoder og arbeidssett for å kunne bedømme hvordan setninger blir. Jordens geotekniske egenskaper kan ikke representeres av fjærer på en korrekt måte, konstaterer Johansson.

Modulen lanseres nå i høst. NoIS viser den for første gang i Norge på ISYdagene 2013.

 

Profilbilde av Christian Hervold
Christian Hervold
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310