Norconsult med Stålkontroll i Ålesund

Armering av betongkonstruksjoner ved hjelp av ISY CAD Rebar for Autodesk Revit øker effektiviteten og gir store tidsbesparelser hos Norconsult i Ålesund.

Publisert: 2013-11-06

Stålkontroll

– Vi har nå brukt verktøyet på flere større oppdrag etter at produktet ble sluppet i våres, og kan si oss veldig godt fornøyd med det, berømmer Tore Johansson, brukerfaglig ansvarlig ved Norconsults avdelingskontor i Ålesund. De er fire ingeniører ved kontoret som benytter ISY CAD Rebar til daglig.

NTI nordisk forhandler

Det er NoIS, selskapet bak armeringsmodulen, som har utviklet en integrert Rebar-løsning for Autodesk Revit. NTI CADcenter-gruppen har inngått forhandleravtale med NoIS om salg, opplæring og implementering av ISY CAD Rebar for Revit i Norge, Sverige og Danmark.

Effektivt og tidsbesparende

– Verktøyet er intuitivt og brukervennlig og gir lett oversikt over armeringen, sier Johansson. – Det skaper et effektivt prosjekteringsmiljø. Man har full kontroll hele tiden med det man driver med. Alt blir strømlinjeformet på en måte.

Norconsult i Ålesund har på kort tid brukt ISY CAD Rebar for Revit både på større industribygg og –haller, samt eneboliger. Erfaringen er at mye tid spares på armeringen.

Johansson forteller at den største tidsbesparelsen først og fremst ligger i at hele prosessen foregår inne i Revit Structure-miljøet.
– Dette er i motsetning til alternativet som innebærer at vi må eksportere dwg-filer fra Revit og så armere i 2D i AutoCAD, fortsetter han. – Det skaper både utfordring og ekstraarbeid i forhold til filhåndtering, og mer å holde styr på. Ikke minst revisjoner av tegninger og mengdeuttak.

Alt i ett system

– Med ISY CAD Rebar foregår alt integrert i Revit-miljøet. Man slipper å veksle mellom flere CAD-miljøer og filer, og organisering av dette, poengterer Tore Johansson. – Det er rett og slett mye tid å spare ved å forholde seg til kun én og samme plattform.
Både modellering av betongkonstruksjon og produksjon av armeringstegning gjøres i ett og samme verktøy. Visninger, layout og organisering av prosjektet er mye bedre. Dette gir effektiv produksjon samtidig med at antall feilkilder reduseres. Man får full kontroll.

Flere fordeler

– Vi har ikke gjort beregninger i forhold til gevinster og besparelser, men det er helt klart mye å spare i forhold til tidsforbruk, understreker han.

Riktignok mener han at man også med ISY CAD Rebar, som med alt nytt, må regne med å bruke litt ekstra tid i starten for å sette seg inn i det.

– Men systemet er veldig intuitivt, så det gjør at det ikke blir noen stor overgang. Kan man litt CAD fra før, så tar man det ganske fort.
– Og fra da av går besparelsene rett på bunnlinjen, påpeker han. Tore Johansson viser også til at nyansatte tar ISY CAD Rebar for Revit mye kjappere enn i AutoCAD. På grunn av det intuitive brukergrensesnittet blir man rett og slett fortere produktiv.

Integrert kvalitetssikring

Han påpeker videre at det også oppnås en viss grad av automatisk kvalitetssikring når alt skjer innenfor ett og samme system. Programmet holder selv kontroll på det som er lagt inn.
– Er det lagt inn et jern som skal "mengdes" så kan du være helt sikker på at det også ligger i bøyelista, forsikrer han.

Bøyelister og mengder

– Ikke minst er bøyelistefunksjonen sterk i Revit. Man kan kjøre ut bøyelister i forhold til visninger, hele modellen eller konstruksjonsdeler.
Bøyelister kan produseres med et par tastetrykk. Tilgjengelige stålkvaliteter, bøyediametere osv. styres via oppsett. Bøye- og mengdelister kan enkelt genereres i formater som Word eller PDF.
– Når man armerer har man full kontroll på hver enkelt komponent, sier han. – Har man tjue like fundamenter så armerer man kun ett og så ganger opp med antall fundamenter. Er armeringen gjort én gang, får man mengder og bøyelister i forhold til antallet komponenter.

Full 2D og 3D armeringsløsning

– Det er for øvrig også et interessant 3D-element i denne pakken, fremhever Johansson. – Ønsker man å armere i 3D, kan man også bruke Revit sin 3D armeringsfunksjonalitet.

ISY CAD Rebar kan brukes frittstående eller i kombinasjon med Revit Structure´s armeringsmodellering for å få full 3D-utnyttelse av armeringen.

– Å bruke automatikken og geometrien som ligger i Revit, blir stadig mer interessant, reflekterer Johansson. – Man kan selvsagt gjøre armeringsjobben mer avansert ved å armere i 3D, men 2D-veien er ofte mer effektiv og godt nok for det meste.

Han legger ikke skjul på at det er 3D-veien det satses på også i Norconsult. Han viser blant annet til at 3D-visualisering gir mye mer kontroll i forhold til hvordan armeringsjern ligger fysisk, hvorvidt noe krasjer med et eller annet, eller ligger trangt.
– I 3D har man stålkontroll, slutter Tore Johansson.

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310