ISY CAD Rebar for Revit

ISY CAD Rebar - en komplett 2D + 3D armeringsløsning i Revit

Publisert: 2013-11-01

isy cad rebar for revit

Endelig - et fullblods armeringsverktøy for Revit

ISY CAD Revit er fullt integrert i Revit og håndterer armeringstegning og bøyelister fra A til Å. Det betyr at flere oppgaver løses innenfor samme verktøy, fra modellering av betongkonstruksjonene til detaljert dokumentasjon.

Plan, snitt og 3D

ISY CAD Rebar kan benyttes til 2D tegningsproduksjon på tradisjonelt vis.

Med verktøyet kan også ta utgangspunkt i en Revit Structure modell med 3D armering og skape en symbolsk 2D armeringstegning.

Følger Revit workflow - men du har valget

Du kan dermed følge den arbeidsmetodikken som er anbefalt for modellering og produksjon av detaljtegninger dersom du ønsker å basere deg på 3D armering.

Likevel er du ikke avhengig av 3D armering for å produsere 2D detaljtegninger og bøyelister. For deg som bruker betyr det av systemet tilpasser seg dine spesifikke behov i det enkelte prosjekt, og ikke omvendt.

Profesjonelle bøyelister

Bøyelistene får en godt lesbar løyout og inkluderer posisjonsnummer, bøyedata og målsatt tegning av posnummeret. De kan tas ut i MS Word eller PDF-format. Maler for bøyelister defineres i MS Word.

ISY CAD Rebar kan tilpasses

Bøyeformer etter Norsk Standard, samt en del mer spesielle former er inkludert. Data som lovlige stålkvaliteter, bøyeradier og stangdiametere defineres i en prosjekt- eller firmaspesifikk konfigurasjonsfil. Farger og strektykkelser styres via Revit "styles".

Dette betyr at ISY CAD Rebar kan tilfredsstille ulike krav som stilles til utforming av tegning og rapporter.

ISY CAD Rebar selges kun gjennom forhandlere.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

NTI Cadcenter : post@nticad.no | telefon 482 03 300 | www.nticad.no
Cad-Q : jan.tore.bugge@cad-q.no| telefon 916 38 558 | www.cad-q.no
Kontakt i NoIS er Ole.Magne.Kvindesland@norconsult.com

 

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon
 

Nyheter

- av 310