Steen & Lund slår alle tidsrekorder

Til tross for sterkt tidspress og ukjente løsninger, greide Steen & Lund å legge det nye dekket på slottsplassen til avtalt tid.

Publisert: 2013-10-12

18.500 kvadratmeter av plassen og bakken nedenfor slottet har vært an-leggsområde siden 18. mai 2013. Asfalt og gammel grus ned til 45 centimeter dybde er fjernet og totalt 15.000 kubikk-meter kjørt til deponi. Tormod Sola forteller at lastebilene kjørte i skytteltrafikk for å transportere bort massene og at folk så å si stod oppå hverandre og jobbet.

Prosjektet på Slottsplassen er en generalentreprise med Statsbygg som byggherre og Steen & Lund som entreprenør, en kontrakt med en verdi på 40 millioner. Det er et krav i kontrakten at arbeidene skal ferdigstilles innen 17. mai 2014 og grunnlovsjubileet.

En rehabilitering av slottsplassen har som kjent vært helt nødvendig. Enorme mengder grus har i perioder med regn blitt vasket vekk fra plassen, rent ned-over mot Karl Johans gate og tettet til ledningsnett og sluk.

slottsplassen

Om hvorfor de vant anbudet

Rehabiliteringen av slottsplassen ble lagt ut som offentlig anbud og Steen og Lund var eneste rene anleggsgartner som leverte pris. Tormod Sola tror Steen & Lund ble valgt fordi de blant annet er sterke på overflatearbeider. Firmaet har som sin kjerneverdi å kontinuerlig tilegne seg ny kompetanse for på denne måten å alltid ligge i forkant av utviklingen og tilby de mest varige og tidsriktige løsningene.

Riksantikvaren hadde klare ønsker som entreprenøren måtte ivareta. Steen & Lund kunne tilby dette i form av en spesiell metode som er mye brukt nedover i Europa og i noen grad i Canada, men aldri benyttet før i Norge. Metoden går ut på å legge et toppdekke bestående av et gjennomsiktig bindemiddel sprøytet på underliggende asfalt. Oppå legges ny grus som visuelt sett ligner grusen som har ligget på slottsplassen tidligere, men i motsetning til den gamle, skal den nye grusen holde seg på plass.

Metoden krever imidlertid varmt og tørt vær - minimum 12 grader. Det knyttet seg derfor stor spenning til hvorvidt det lot seg gjennomføre å legge toppdekke i løpet av månedsskiftet august-september. Tormod Sola forteller at de ikke tok sjansen på å vente til våren.

En annen utfordring var å skaffe til veie store mengder spesiallaget stein på meget kort varsel, i første rekke norsk stein, men prosjektet sprengte kapasiteten på norsk steinproduksjon. Legging av alle de ulike lagene krevde også stor grad av nøyaktighet og presisjon. En dansk entreprenør stod for selve toppdekket. Disse står fra tidligere bak lignende dekke i Botanisk have i København.

Med værgudene på sin side, ble toppdekket lagt i løpet av den første uken av september. I følge Tormod Sola trengs det enda noen uker (fra 1. okt., red.anm) til å tørke og godgjøre seg. Det som gjenstår nå er opprydning og å fullføre arbeidet med å få på plass et avrenningssystem som skal dempe

toppen av vannskyllet i regntunge perioder. Et vannmagasin som skal fungere som depot for regnvannet er allerede etablert under bakken.

- Prosjektet er en svært positiv erfaring for oss, vi har hele veien har vært meget innstilt på å holde trykket oppe og har hatt et sterkt driv internt for å fullføre prosjektet på avtalt tid.

Om valget av ISY ByggOffice

Ikke bare arbeidet med Slottsplassen har gått unna i imponerende tempo. Implementeringen av ISY ByggOffice har også gått unna. Steen & Lund valgte systemet etter en grundig vurdering. Utgangs-punktet var behovet for å ha et verktøy som kunne binde alle prosesser sammen; kalkulasjon, drift og avslutning.

Et annet viktig moment for valget var det faktum at Steen & Lund har store vekstplaner og så viktigheten av å ha på plass et system som kan vokse i takt med bedriftens behov. - Kvalitetssikring kan være en utfordring i en slik vekstfase, tilkjennegir Sola.

Etter starten i mars 2012, opplever de nå at kalkulasjonsbiten er på plass og fungerer veldig bra. Ved å bruke ISY

ByggOffice til kalkulasjon erfarer Steen & Lund at sjansen for å gjøre feil er mindre.

- Vi har mulighet for å kunne gå fram og tilbake og kontrollere avregningene og kan dermed være trygge på at de er riktige, forteller Tormod Sola. Dette gir også god dokumentasjon på det som er gjort. Ikke minst har vi svært gode muligheter for å ta ut ulike tall og analyser.

Videre framover er planen å ta modulen produksjonsoppfølging ytterligere i bruk. Her er det først og fremst prosjekt-lederne som skal bruke systemet, noe som stiller litt andre krav: Mens kalkula-tørene jobber kontinuerlig i systemet, kommer prosjektlederne til å benytte det litt mindre regelmessig. Systemet må derfor være intuitivt og ha et brukervennlig grensesnitt.

Gjennom integrasjon med økonomisystemet Visma, kan prosjektlederne gå inn i systemet og sammenligne mann-skapstimer, ressurser og påløpte kostnader fra Visma opp mot inntjent verdi fra avregningsmodulen i ISY ByggOffice.

- Vi er godt fornøyd med funksjonene for avregning og fakturering, det gir god oversikt på hvor mye som gjenstår og vi kan være trygge på at tallene er korrekte.

- Her har vi alt vi har gjort samlet i én løsning. Med all informasjon lett tilgjengelig, ryddig og oversiktlig. Vi gleder oss til å ta systemet enda mer i bruk, avslutter Tormod Sola.

Profilbilde av Stig Solem
Stig Solem
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310