Nye kunder på våre prosjektstyringsløsninger

Vi har den siste tiden fått flere kunder vi er stolte over å levere prosjektstyringsløsninger til. Noen prosjekter er allerede implementert, mens andre er så ferske at dette vil foregå i løpet av høsten. Vi ønsker alle velkommen som kunder!

Publisert: 2013-10-15

nye kunder

Statsbygg

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 prosjekter - større og mindre- til enhver tid, hvorav 20-30 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år.

Statsbygg har avholdt konkurranse om programvare og konsulenttjenester knyttet til løsning for prosjektstyring og har valgt NoIS som foretrukket leverandør. I sin meddelelse om tildeling av kontrakt står følgende:

Tilbudt løsning: NoIS tilbyr en løsning basert på sine egne produkter ISY Prosjekt Økonomi og ISY Prosjekt Plan. Dette er norskutviklede nisjeløsninger som er godt tilpasset byggebransjen og dekker Statsbygg sine behov på en god måte. Løsningen har et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt.

Innenfor området funksjonalitet har Statsbygg vurdert at løsningen er bedre tilpasset byggebransjen og byggherrefunksjonen enn øvrige tilbudte løsninger. Dette gjelder spesielt innenfor områder som kontrakts- og endringshåndtering.

Innenfor området brukervennlighet har Statsbygg vurdert at NoIS sin løsning fremstår som enklere, mer oversiktlig og mer intuitiv i bruk for våre kjernebrukere enn de løsningene som de konkurre-rende tilbyderne har presentert.

Prosjektgjennomføring: Løsningen har mange brukere og relevante referanser innenfor byggebransjen i Norge. NoIS har demonstrert høy fagkompetanse innenfor prosjektstyring generelt og byggeprosjekter spesielt, og demonstrerte dette på en god måte ved løsning og presentasjon av caset som ble benyttet under evalueringen.

NoIS sin løsning krever lite tilpasninger sammenlignet med øvrige tilbydere, noe som samlet sett reduserer risikoen i prosjektet.

Trondheim Kommune

Trondheim kommune skal benytte ISY Prosjekt Økonomi med integrasjon mot sitt økonomisystem ERV etter at NoIS i vår vant utlyst anbudskonkurranse.

Trondheim Kommune planlegger å følge opp Vann og avløpsprosjekter og byggeprosjekter i ISY Prosjekt Økonomi.

Kystverket

Kystverket har avholdt åpen anbuds-konkurranse for anskaffelse av nytt prosjektstyringssystem. NoIS vant konkurransen med sin løsning ISY Prosjekt Økonomi. Løsningen skal integreres med Agresso.

ÅF Advansia AS

ÅF Advansia AS har gått til anskaffelse
av ISY Prosjekt Plan for å få bedre oversikt over egne kostnader og fremdrift i sine prosjekter.

 

Anbud, kalkyle og prosjektstyring
 

Nyheter

- av 310