Flere ISY-verktøy i bruk på det nye Nasjonalmuseet

Det nye nasjonalmuseet på Vestbanetomten i Oslo er et av de største pågående byggeprosjektene i Norge. Utbygger Statsbygg har satt krav om at det benyttes BIM - eller digitale bygningsinformasjonsmodeller - i planleggings-, bygge- og driftsprosessene. Viktige tilleggsvektøy er ISY Calcus og nå ISY G-prog Beskrivelse etter hvert som prosjektet skrider fram mot anbudsfasen.

Publisert: 2013-10-03

 nasjonalmuseet

Bygget på 54.600 kvadratmeter, er pakket med tekniske installasjoner og inneholder utstillingslokaler, magasiner, verksteder og administrasjonsfløy i tillegg til mediesal og bibliotek.

BIM-teknologien skaper muligheter for mer effektiv samhandling mellom ulike aktører i byggeprosjektene, og informasjon utveksles mellom ulike applikasjoner ved hjelp av den åpne internasjonale standarden IFC. Det tyske arkitektkontoret Kleihues+Schuwerk Gesellschaft von Architekten har arbeidet med å designe bygget, noe de har brukt ArchiCAD til. Den tekniske planleggingen gjøres av Rambøll som benytter Revit både for konstruksjons- og installasjons-fagene.

− Vi har importert IFC-filer fra ArchiCAD og Revit inn i ISY Calcus i skisse- og forprosjektet. På denne måten har vi fått opp alle ulike konstruksjonstypene i bygget med tilhørende mengder, sier Karl Kristian Olsson Haave som er BIM-koordinator i Statsbygg.

− På grunnlag av dette er det bare å sette opp kalkylen med kostnader for de ulike elementene i bygget, sier han. Sammen med arkitekt og rådgiver har Statsbygg hatt et samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) for å løse praktiske utfordringer med å få mengdene og informasjonen fra prosjekteringsverktøyene over til ISY Calcus.

For å få korrekt data riktig importert til ISY Calcus, har BIM-koordinatorene i prosjektet hatt en sentral rolle. Elisabeth Heier, BIM-ansvarlig i Rambøll, har samarbeidet tett med arkitektenes BIM-koordinator Harald Onarheim, BIM spesialist fra selskapet BIM Consult, for å tilrettelegge én tverrfaglig IFC-fil til bruk i kalkyleverktøyet.

− Vi har arbeidet med å sammenstille og kvalitetssikre modellene fra arkitektene og rådgiverne slik at de inneholder korrekte elementer i forhold til det tverrfaglige grensesnittet, har korrekt informasjon, og er best mulig tilrettelagt for import av informasjon i ISY Calcus. Hvis denne informasjonen ikke blir riktig, vil ikke IFC kunne benyttes som underlag til kalkyle, påpeker Onarheim.

Elisabeth Heier mener at de har hatt god nytte av ISY Calcus for å kunne levere en skikkelig kalkyle i både skisse- og forprosjektet. − Det er sterkt fokus på kostnad. Statsbygg er også opptatt av at byggebransjen skal bli bedre på å bruke de mulighetene BIM og IFC gir. Da er det viktig at vi koordinatorer tilrette-legger for bruk av modellene og overføringsmuligheten via IFC i størst mulig grad, sier hun.

Heier påpeker at det ikke er nok med gode verktøy. Vel så viktig for å få en rasjonaliseringsgevinst er at du har mennesker som behersker verktøyene. − Du trenger fagkunnskap for å levere et godt produkt, påpeker hun.

Nå er Statsbygg kommet til neste fase med prosjektet hvor ting skal ut på anbud. Her er de i starten med å teste ut importen av data inn i ISY G-prog Beskrivelse for å ta seg av byggebeskrivelsen som danner grunnlag for anbudene.

− Vi er helt i starten på dette, men vi har litt tid til å vurdere hvordan dette skal gjøres da de første anbudene kommer ut tidlig neste år, sier Haave.

Onarheim mener at Nasjonalmuseet er et foregangsprosjekt i direkte bruk av IFC for beskrivelse noe som vil føre til at man finner metoder som fungerer bra og som andre i bransjen blir inspirert til å ta i bruk.

Han påpeker også at NoIS er en god samarbeidspartner å ha med seg i prosjektet. – De tar umiddelbart tak i tekniske utfordringer vi støter på og finner en løsning raskt, sier Onarheim.

 

 

Profilbilde av Geir Johansen
Geir Johansen
Gruppeleder Kundeservice - Prosjektstyring
 

Nyheter

- av 310