ISY Prosjekt Økonomi - god butikk for Steen & Strøm

Forutsigbarhet, total-oversikt, endringskontroll og tid og penger spart. Det var hovedgrunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenterselskap valgte ISY Prosjekt Økonomi til å hjelpe selskapet med å holde økonomisk kontroll over prosjektporteføljen.

Publisert: 2013-05-02

 god butikk

Ja, for det er ikke småtterier det dreier seg om. P.t. har Steen & Strøm 44 kjøpesentre i Skandinavia, der 162 millioner besøkende i året omsetter for 40 milliarder!

Milliard-prosjekter

Men det stopper ikke der. Konsernet planlegger nye senterinvesteringer i milliardklassen. Blant annet det nye gigantiske Økern-senteret i Oslo, et utbyggingspotensial på over 200.000 kvm, hvorav ca 55.000 kvm er handelsareal.

Som noe av det største som bygges av slike sentra ute i Europa vil det ikke bare bli et kjøpesenter, men utvikles til et urbant bydelssenter med kultur, offentlige og private service- og tjenestetilbud, badeland og handel.

Av de ca 400 ansatte i konsernet består Steen & Strøms utviklingsavdeling av ca 20 personer i Norge, Sverige og Danmark. Det er især disse som har sett nødvendigheten av et nytt økonomistyringssystem for prosjektene.

Alt-i-ett-behov

- Den store vekstfasen vi befinner oss i krever naturlig nok full kontroll på prosjektøkonomien, forklarer kontroller Tron Regstad. – Vi har tidligere greid oss med enklere styringsverktøy, men med flere milliardinvesteringer på trappene er det påkrevd med et avansert og enhetlig prosjektøkonomisystem for hele Skandinavia-operasjonen. Ett system som kan gi oversikt og løpende økonomisk kontroll over all prosjekt-økonomi.

Funksjonaliteten avgjorde

Etter en overordnet evaluering av markedet kom prosjektgruppen i Steen & Strøm frem til to systemer som det ble bedt om tilbud på, hvorav ISY Prosjekt Økonomi var det ene.

- Etter en nærmere vurdering av teknologi, pris og funksjonalitet fant vi ut at ISY-systemet var det som passet oss best, fortsetter Regstad. - Det har litt med brukergrensesnitt å gjøre, som gjør systemet oversiktlig og enkelt, men aller viktigst veier funksjonaliteten.

Ønsket seg det beste

- Og spesielt det som dreier seg om endringshåndtering og kontraktshånd-tering, påpeker han. - Den delen var nok det som var mest utslagsgivende.

- Vi ville ha det beste på markedet funksjonsmessig, og det synes vi at vi har fått. - ISY Prosjekt Økonomi gir oss økonomisk kontroll over både ett enkelt prosjekt, så vel som flere.

Kontraktsforhandlinger med NoIS ble gjort høsten 2010 og kontrakt inngått i oktober. Implementering og kursing ble så gjennomført i første kvartal 2011 og systemet satt i drift for Norge sin del i april, hvoretter Sverige og Danmark til høsten.

Smertefri implementering

- Erfaringen så langt er at systemet svarer helt til forventningene, berømmer Tron Regstad. - Systemet har kommet i drift uten nevneverdige problemer og fungerer som det skal. Så vi er fornøyd.

Det gjelder også integrasjonen med Steen & Strøms andre it-systemer, opp-lyses det. Blant annet med Visma.

- Vi kan for øvrig også si oss veldig godt fornøyd med NoIS som leverandør, sier han. - Behagelige folk, som virker dyktige. Både implementering og idriftsettelse av systemet har gått smertefritt. De få utfordringene vi har sett så langt er løst på en utmerket måte.

Oversikt og kontroll

- ISY-systemet gjør at vi nå får en samlet og løpende god oversikt over prosjektøkonomien, mye bedre enn før, påpeker Regstad, som igjen understreker viktigheten av endringskontrollen i systemet.

- Systemet holder oversikt over alle endringer og tillegg som gjøres underveis. All informasjon ligger på ett sted, og ikke som før fordelt på flere. Det gjør det også enklere for andre å komme inn i prosjektet og vi unngår dobbeltarbeid, noe som sparer tid. Og tid er som kjent penger.

- Økonomisk oversikt og kontroll på endringer i prosjektene er helt avgjørende og gir uvurderlig forutsigbarhet på sluttkostnaden. I store prosjekter kan millionbeløp lett gå til spille om man ikke har full styring, slutter Tron Regstad.

Anbud, kalkyle og prosjektstyring
 

Nyheter

- av 310