ISY ByggOffice Kalkyle

Du vil raskt finne deg til rette når du går i gang med å kalkulere prosjektene dine. Brukervennligheten er satt i fokus og du får tilrettelagt for smart og effektiv funksjonalitet som gir deg mulighet til å kalkulere alle typer prosjekter og entrepriser.

Du skal være trygg på at løsningen gir deg den funksjonalitet du trenger for å få utført dine oppgaver på en sikker og effektivt måte. Her viser vi noen eksempler på hva ISY ByggOffice kan løse for deg.

"Hytteleverandør med fokus på detaljene"

ISY ByggOffice bidrar til å forsterke Saltdalshyttas posisjon i markedet

ISY ByggOffice Produksjon

Når anbudet er sikret blir fokuset å sørge for at prosjektet blir styrt mot forventet kvalitet, pris og tid. Kalkylen gir deg det datagrunnlaget som skal til for at du kan utarbeide produksjonsplaner, bestillinger og kontinuerlig føre kontroll med inntekts og kostnadsutviklingen i prosjektet.

"Fremdriftsstyring og kostnadsstyring. Skal man lykkes må man ha full styring på begge disse områdene"

Tromsø-entreprenøren Consto har valgt å satse spesielt på kompetanse og kapasitet rundt byggeprosjektutvikling

Profilbilde av Stig Solem
Stig Solem
Salg og markedsansvarlig Entreprenørdrift