Dato
Tittel
Sted
ISY WinMap Geoanalyse for kommunal forvaltning
Målgruppe
Kurset passer for brukere av ISY WinMap.
Dato
2017-02-08 - 2017-02-09
Tidspunkt
09:00 - 15:00
Sted
Sandvika
Pris
7900 kr,-
Innhold

Vil du lære mer om geoanalyse? NoIS tilbyr nå et helt nytt kurs på dette temaet!

Kurset er to-delt med kurs og workshop, der vi først går gjennom hvordan man kan gjennomføre et utvalg relevante analyser for kommunal forvaltning, med bruk av matrikkeldata, befolkningsdata, vegdata og arealplandata:

Hvilke bygg er tatt i bruk i de ulike tiår?
Hvilke bygg og boenheter fikk ferdigattest i fjor?
Hvilke eiendommer eier kommunen?
Hvor mange av kommunens eiendommer er regulert til bolig og til næring?
Hvor stor andel av kommunens barnefamilier bor i leilighet, rekkehus, eneboliger?
Hvor mange eldre bor i gamle eneboliger?
Hvor bor kommunens 5-åringer?
Hvilken skole skulle de gått på i forhold til nærhetsprinsippet?
Ved sammenslåing av skoler, hvilken ny lokasjon minimerer behovet for skoleskyss?

Andre halvdel av dag 2 brukes til å se på kursdeltagernes egne innmeldte geoanalyse-spørsmål, sakene skal være relevante for kommunal forvaltning. Alle trenger ikke melde inn spørsmål, meld deg på uansett! Kommer det inn få spørsmål, tar vi med flere eksempler som har kommet via support og konsulentprosjekt. 

Kurset holdes på siste versjon av ISY WinMap, ISY WinMap 2015.

Påmelding- og avmeldingsfrist er 16.januar. Det vil bli sendt en endelig bekreftelse når fristen er gått ut.

Profilbilde av Kaja Lunde
Kaja Lunde
Gruppeleder Kundeservice - GIS og kommunal forvaltning