Dato
Tittel
Sted
ISY WinMap Matrikkelklient - Matrikkelenhet
ISY Calcus Grunnkurs i Bergen
Målgruppe
Rådg.ing. Arkitekter, entreprenører, byggherrer, kommunal eiendom, eiendomsutviklere.
Dato
2017-03-09
Tidspunkt
09:00 - 16:00
Sted
Bergen
Pris
4500
Innhold

Grunnkurs ISY Calcus gir deg en grundig innføring i grunnleggende bruk av programmet.

Etter kurset skal du:

 • Beherske grunnleggende bruk
 • Forstå oppbygging av prislinjer og elementer og ha oversikt over disse
 • Forstå hvordan en kalkyle er oppbygd
 • Ha oversikt over modellprosjektene for 65 ulike prosjekttyper
 • Forstå Calcus-metoden som skalerer til ditt prosjekt ved geometriske nøkkeltall
 • Kunne gjennomføre en tidligfase kalkyle for et prosjekt av normal kompleksitet
 • Definere kalkylens prisnivå
 • Benytte delprosjekter aktivt
 • Gjøre alternativ-vurderinger
 • Benytte verktøyet aktivt til kostnadsreduserende tiltak
 • Velge løsninger ut fra egenskaper som byggekostnad, årskostnad og klimavennlighet

Du skal i tillegg ha kjennskap til disse mulighetene i ISY Calcus:

 • LCC-beregning
 • Carbon footprint (klimagassberegning) fra materialer samt energi i drift
 • Usikkerhetsanalyse
 • Grunnprinsipper for BIM-kalkyle
 • Bruk av BIM til å illustrere kostnad/ årskostnad
 • FDV-budsjett for eksisterende og nye bygg

Under kurset vil vi veksle mellom forelesning og øvelser.

Kurset benytter ny versjon av ISY Calcus som bl.a er oppdatert med siste versjon av NS3453 (juni 2016)

Profilbilde av Jonny Roth
Jonny Roth
Senior Salgskonsulent
 
ISY WinMap Mottak og kontroll av arealplan
ISY WinMap Geoanalyse for kommunal forvaltning