Dato
Tittel
Sted
ISY WinMap Matrikkelklient - Matrikkelenhet
ISY WinMap Mottak og kontroll av arealplan
ISY WinMap Geoanalyse for kommunal forvaltning