Faglig inspirasjon til optimal bruk av våre løsninger er vårt hovedmål! Mandag formiddag holder vi oss samlet, deretter deler vi oss i 9 parallelle sesjoner med fagprogram spesielt tilpasset hver enkelt av våre brukergrupper. På tirsdag foregår alt i parallelle sesjoner. Programmet finner du nedenfor.

 • Plenumsprogram

  Det er plenumsforedrag kun mandag før lunch. Disse er felles for alle sesjoner.

  09.00
  Registrering
  09.30
  Velkommen til ISYdagene 2016
  Ola Greiff Johnsen, NoIS
  Vår direktør ønsker velkommen til årets brukermøte og informerer kort om hendelser i NoIS siste år. Det blir også fokus på noen spennende produktnyheter som vil presenteres nærmere i løpet av ISYdagene 2016.
  10.00
  Er dagens byutvikling sosialt bærekraftig?
  Per Gunnar Røe, byforsker, UiO
  Den moderne byplanleggingen oppstod som følge av de store sosiale og miljømessige problemene i datidens industribyer. Den ekspertbaserte planleggingen er forkastet, og byutviklingen har blitt fleksibel og prosjektbasert. Men klarer vi å ivareta de sosiale målsettingene?
  10.45
  Hvordan påvirker den stormfulle sola vårt teknologibaserte samfunn?
  Pål Brekke, seniorrådgiver, Norsk Romsenter
  Effekter fra Solen kan påvirke bl.a. leting etter olje og gass, elektronikk ombord i fly, samt navigasjonssystemer. Vi må derfor øke vår forståelse av Solen og hvordan den påvirker de systemene vi i dag er avhengige av.
  11.30
  Lunch
  12.45
  Oppstart 9 parallelle sesjoner

Sesjonsprogram

 • Sesjon 1 - GIS

  Mandag 7. november
  12.45
  Velkommen til GIS-sesjonen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi åpner sesjonen med å informere om de viktigste begivenhetene i året som har gått.
  13.00
  Sentral lagring
  Lars Mardal, Statens kartverk og Lars Eggan, NoIS
  Sentral lagring er en ny måte å forvalte FKB-data på. Vi presenterer konsekvenser for kommuner sammen med mål og nytte ved gjennomføring av prosjektet.
  13.30
  Bruk av felleskomponent i GeoSynkronisering
  Jarle Pedersen, NoIS
  Vi presenterer et verktøy for dataflyt fra kommunal forvaltning med utveksling av geografiske data gjennom geosynkronisering av FKB- og plandata.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  ISY WinMap 2016
  Kaja Lunde og Lars Eggan, NoIS
  Vi lanserer en ny versjon av ISY WinMap med bl.a. ny funksjonalitet i f.b.m. GIS-analyser. I tillegg kommer også nye versjoner av våre forvaltningsmoduler. Vi demonstrerer ny funksjonalitet.
  15.15
  ISY WinMap GeoInnsyn som feltløsning
  Odin Altin, NoIS
  Vi ser på metoder for dataflyt mellom mobile enheter og GIS-forvaltingsløsning basert på WFS-T og hvordan kommunene kan forvalte sine oppgaver ute i felt med konstruksjon av objekter og håndtering av egenskapsdata på nettbrett.
  15.45
  Smarte GIS-applikasjoner
  Kjell Sandal, NoIS
  Vår samarbeidspartner Hexagon har lansert en ny og spennende plattform for smarte GIS-applikasjoner. Vi presenterer løsningen Smart M.app!
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Nye funksjoner for geodataforvaltning
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi har utviklet ny forvaltningsløsning for det svenske markedet som også har stor nytte for norske brukere. Vi viser hvordan forvaltning med versjonering og full historikk i GIS-databasen utføres.
  17.45
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 8. november
  09.00
  ISY WinMap OppmålingsDialog
  Martin Hoset, NoIS
  Vi presenterer ny versjon av OppmålingsDialog og viser hvordan du kan visualisere saksgang i webløsningene.
  09.30
  ISY WinMap-skolen; Tips og triks i Matrikkelen
  Magnus Iversen, NoIS
  Vi viser nyheter i applikasjonen sammen med enkle brukstilfeller for oppdatering av tiltak og bygningsinformasjon.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  GeoMedia RoadMap
  Hal Espy, Hexagon Geospatial
  Hexagon presenterer sin roadmap for GeoMedia med fokus på nyheter og forbedringer av forvaltningsverktøy.
  11.15
  ISY WinMap-skolen; Effektive GIS-analyser
  Roger Kvilhaugsvik og Anders Nesse, NoIS
  ISY WinMap 2016 inneholder det nye verktøyet SpatialModeler. Vi viser deg hvordan du kombinerer raster og vektorinformasjon i avanserte analyser.
  11.45
  Lunch
  12.45
  Optimalisering av terrengmodeller
  Anders Nesse, NoIS
  Vi viser hvordan du benytter terrengmodeller i forbindelse med BIM-modeller. Eksempler fra prosjekter i Norconsult.
  13.15
  3D-nyheter
  Knut Nordahl, NoIS
  Vi lanserer en ny metode for håndtering av 3D-bygg. I tillegg gir vi deg tips og triks til hvordan du kan benytte våre 3D-verktøy.
  13.45
  ISY WinMap Roadmap 2017
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi presenterer våre planer for videreutvikling av ISY WinMap og hvilke aktiviteter som er planlagt på kort og litt lengre horisont.
  14.15
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2016
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.20
  Slutt
 • Sesjon 2 - NIS

  Mandag 7. november
  12.45
  Velkommen til NIS-sesjonen
  Bjørn Hakavik, NoIS
  Vi ønsker velkommen til NIS-sesjonen og informerer om året som har gått og presenterer overordnede mål for året som kommer.
  13.00
  Nyheter i ISY NIS
  Bjørn Hakavik, NoIS
  ISY NIS har vært gjennom en større oppgradering og vi ønsker å presentere de viktigste endringene og viser nytt brukergrensesnitt og hvordan du enkelt gjør registreringer i anleggsregisteret.
  13.30
  SOSI eksport til Geovekst
  Bernt Audun Strømsli, Karverket
  Hvorfor etterspør Geovekst de egenskaper og objekter vi gjør på SOSI-eksport? Foredraget fokuserer på hvordan dataene og etterspurte egenskaper brukes videre i forvaltningen av FKB-Ledning.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  ISY WinMap 2016
  Kaja Lunde og Lars Eggan, NoIS
  Vi lanserer en ny versjon av ISY WinMap med bl.a. ny funksjonalitet i f.b.m. GIS-analyser. I tillegg kommer også nye versjoner av våre forvaltningsmoduler. Vi demonstrerer ny funksjonalitet.
  15.15
  ISY WinMap GeoInnsyn som feltløsning
  Odin Altin, NoIS
  Vi ser på metoder for dataflyt mellom mobile enheter og GIS-forvaltingsløsning basert på WFS-T og hvordan kommunene kan forvalte sine oppgaver ute i felt med konstruksjon av objekter og håndtering av egenskapsdata på nettbrett.
  15.45
  Smarte GIS-applikasjoner
  Kjell Sandal, NoIS
  Vår samarbeidspartner Hexagon har lansert en ny og spennende plattform for smarte GIS-applikasjoner. Vi presenterer løsningen Smart M.app!
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  ISY NIS- skolen; SOSI-eksport av elbase
  Kristine Stenvik, NoIS
  E-verkene er pliktig til å levere SOSI-eksport av nett over bakken til Norge Digitalt. Vi viser hvordan du enkelt kan eksportere nett på dagens SOSI-standard.
  17.30
  Brukernes time
  Kristine Stenvik og Bjørn Hakavik, NoIS
  Vi åpner for spørsmål og diskusjon rundt temaet tilstandsmoduler. I tillegg deler Gauldal Energi og Oppdal Everk sine erfaringer på hvordan nettstasjonsbefaring og linjebefaring utføres i eget selskap.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 8. november
  09.00
  Muligheter med ISY WinMap GeoInnsyn
  Svein Winsjansen, Fosen Nett og Kristine Stenvik, NoIS
  Fosen Nett har nylig tatt i bruk GeoInnsyn. Vi viser løsningen, og hvilke muligheter dette gir for arbeid i felt.
  09.30
  ISY WinMap Roadmap 2017
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi presenterer våre planer for videreutvikling av ISY WinMap og hvilke aktiviteter som er planlagt på kort og litt lengre horisont.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  ISY NIS-skolen; Nettberegninger
  Bjørn Hakavik, NoIS
  Vi viser hvordan du enkelt kan gjøre nettberegninger i nye ISY NIS. I løpet av timen ser vi også på rapportering til NVE, Vedlegg H og opptellingsregler.
  11.30
  Avslutning og oppsummering av ISYdagene 2016
  Bjørn Hakavik, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.40
  Lunch
 • Sesjon 3 - Kommunal forvaltning

  Mandag 7. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Kommunal forvaltning
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi åpner sesjonen med å informere om de viktigste begivenhetene i året som har gått og presenterer våre planer og mål fremover.
  13.00
  Kommuniser bedre med dine kunder
  Linn Kristin Bjørkli, NoIS
  Vi viser deg hvordan du kan benytte våre WEB-baserte løsninger sammen med App for å bedre kommunikasjon og informasjon med kundene.
  13.30
  Effektivitetsmålinger etter innføring av ISY ProAktiv
  Per-Jostein Blokkum, HAMOS
  HAMOS presenterer resultat fra målinger utført før og etter innføring av ISY ProAktiv.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Nyheter i ISY ProAktiv Aktivitetsmodul
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi gjennomgår nyheter i aktivitetsmodulen som ytterligere forbedrer funksjonalitet for aktivitetshåndtering knyttet til kunder.
  15.00
  NoIS kan gjøre jobben for deg
  Jan Frode Bruvik, NoIS
  Vi kan tilby full drifting av ISY ProAktiv. Dette kan for mange være et godt alternativ til egen drift av løsningen. Vi ser på fordeler med en driftet løsning.
  15.30
  ISY Case
  Frode Hølleland og Knut Nordahl, NoIS
  ISY Case er en driftet løsning som gir deg et saks- og oppfølgingssystem som forenkler oppfølging av saker og kommunikasjon med prosjektdeltagere eksternt og internt.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  ISY ProAktiv-support informerer
  Kaja Lunde, NoIS
  Vi gjennomgår support-prosessen hos NoIS og hvordan vi får en så effektiv behandling av saker som mulig. Etterfølges av «Brukernes time» der vi diskuterer innspill fra brukere.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 8. november - Parallell sesjon 1 RENOVASJON

  Denne dagen tilbyr vi 2 parallelle sesjoner før lunch.
  Programmet til parallell sesjon 2 KOMMUNE finner du lenger ned på siden. 

  09.00
  Feltverktøy – Mobil Tømming / Service
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi gjennomgår våre feltløsninger for Tømming og Service.
  9.30
  Tips og triks i renovasjonsløsningen
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi ser på nyttige tips og triks for å utnytte ISY ProAktiv på best mulig måte.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Erfaringer fra innføring av mobile løsninger hos Trondheim Renholdsverk
  Frode Hølleland, NoIS, på vegne av Eirik Almås, Trondheim Renholdsverk
  Trondheim Renholdsverk innførte i begynnelsen av 2016 løsninger for Mobil Tømming og Mobil Service. Vi får ta del av TRV’s erfaringer med bruk av løsningene.
  11.00
  ISY ProAktiv for både husholdnings- og næringslivsrenovasjon
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  ISY ProAktiv dekker behovene for både husholdningsrenovasjon og næringslivsrenovasjon. Vi tar en gjennomgang av funksjonalitet for begge løsninger.
  11.30
  Lunch
  12.30
  Prosessorientert GUI
  Magne Tøndel, NoIS
  Vi informerer om utvikling som er påbegynt for Oslo VAV. Prosessorientert GUI vil etter hvert kunne utnyttes av alle ISY ProAktiv- modulene.
  13.15
  Utviklingsplaner for ISY ProAktiv
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi presenterer Roadmap 2017 for ISY ProAktiv.
  13.45
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2016
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.00
  Slutt
  Tirsdag 8. november - Parallell sesjon 2 KOMMUNE
  09.00
  Nyheter i ISY ProAktiv Eiendomsskatt
  Solvor Kleiven Sæther, NoIS
  Vi går gjennom nyheter i Eiendomsskatt-modulen.
  09.30
  ISY ProAktiv Vannmåler
  Solvor Kleiven Sæther, NoIS
  Vi ser nærmere på funksjonalitet og bruk av ISY ProAktiv Vannmåler.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  ISY ProAktiv Feiing/tilsyn og risikovurdering
  Benedicte Buer, NoIS
  Vi presenterer de siste nyhetene i ISY ProAktiv Feiing/tilsyn, samt den nye modulen for risikovurdering.
  11.00
  ISY ProAktiv Varsling
  Frode Hølleland, NoIS
  Vi ser på nyheter i Varslingsmodulen og bruk av denne.
  11.30
  Lunch
  12.30
  Prosessorientert GUI
  Magne Tøndel, NoIS
  Vi informerer om utvikling som er påbegynt for Oslo VAV. Prosessorientert GUI vil etter hvert kunne utnyttes av alle ISY ProAktiv- modulene.
  13.15
  Utviklingsplaner for ISY ProAktiv
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi presenterer Roadmap 2017 for ISY ProAktiv.
  13.45
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2016
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.00
  Slutt
 • Sesjon 4 - Teknisk drift og vedlikehold

  Mandag 7. november
  13.00
  Veien videre med ISY JobTech
  Karl Johan Olsen og Ottar Brekke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for teknisk drift og vedlikehold ved å presentere status, videre utvikling og mål for ISY JobTech.
  13.30
  Nyheter i ISY JobTech
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi viser ny tilgjengelig funksjonalitet og smakebiter på nyheter som kommer. Det legges vekt på basisfunksjonalitet og viktige nyheter rundt lagerstyring i ISY JobTech.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Nyheter i ISY JobTech Go
  Endre Nørstebø Lykke, NoIS
  ISY JobTech Go får stadig større utbredelse blant våre brukere og vi viser hvordan løsningen kan benyttes mest mulig effektivt. Spennende nyheter som varsling av tildelte arbeidsordre vies ekstra oppmerksomhet.
  15.00
  Anleggsstruktur og grunndata i ISY JobTech
  Are Kjetil Nordgård, NTE Energi og Espen Otnem, NoIS
  Anleggsstruktur og grunndata/kodeverk er selve grunnstammen i vedlikeholdssystemet. I dette foredraget trekker vi frem viktigheten av å være strukturert og hvilken verdi dette gir ved søk og rapportering.
  15.45
  Ti i skuddet
  Endre Nørstebø Lykke, NoIS
  NoIS presenterer 10 forslag til ny ISY JobTech-funksjonalitet. Du får mulighet til å være med og bestemme hva som presenteres som nyhet på neste års ISYdager!
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Årsmøte i ISY JobTech brukerforening
  Are Kjetil Nordgård, Styreleder ISY JobTech brukerforening
  På årsmøtet vil vi presentere aktuelle saker fra året som var. Videre avholder vi valg av styremedlemmer for det kommende året.
  17.15
  Spørsmål fra brukerne – ISY JobTech på roterommet
  Erik Stubberud & Ottar Brekke, NoIS
  Vi går gjennom vanlige problemstillinger og gir løsninger på disse. Det blir god anledning til å stille spørsmål og få svar via en uformell demo.
  17.45
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 8. november
  09.00
  Bruk av relaterte arbeidsordrer i ISY JobTech
  Erik Stubberud, NoIS
  ISY JobTech 7.4.8 inneholder forbedret funksjonalitet for relasjoner mellom arbeidsordre. Vi får en gjennomgang av hvilke muligheter som finnes, samt forslag til beste praksis i aktiv bruk.
  09.30
  Dokumenthåndtering i ISY JobTech
  Lars Lundsbakken, NoIS
  Vi ser på muligheter for dokumenthåndtering og –styring i ISY JobTech. Vi ser også på ulike tilnærminger for integrasjon mot eksterne dokumenthåndteringssystemer.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Erfaringer fra timeføring i ISY JobTech Time
  Odd Terje Helle, Sira-Kvina kraftselskap
  Med ISY JobTech Timeregistrering kan de ansatte rapportere fravær og timer direkte mot arbeidsordre og utstyr i ISY JobTech. Odd Terje Helle forteller om erfaringer fra bruk og hvordan rapportert tid i vedlikeholdssystemet gir forbedret tilgang til styringsinformasjon i organisasjonen.
  11.00
  3D datafangst og modellering
  Artemis Valanis, Norconsult og Ole Magne Kvindesland, NoIS
  Vi løfter blikket og ser på hvilke muligheter som ligger i bruk av 3D-modeller i vedlikeholdssammenheng, samt hvordan dette kan forenkle arbeidshverdagen til utførende personell.
  11.45
  Lunch
  12.45
  Brukernes time
  Brekke, Lykke, Otnem, Tøraasen og Stubberud, NoIS
  Vi setter opp fem parallelle arbeidsstasjoner og sitter parate til å svare på spørsmål. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer.
  13.45
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2016
  Karl Johan Olsen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.00
  Slutt
 • Sesjon 5 - Eiendomsforvaltning

  Mandag 7. november

  NB! Vi tilbyr en parallell sesjon for PropMan-brukere fra klokken 17.00. Programmet kommer etter hovedprogrammet.

  12.45
  Velkommen til sesjon Eiendomsforvaltning
  Karl Johan Olsen, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for Eiendomsforvaltning ved å presentere status, videre utvikling og mål for ISY Eiendom, ISY FDV, ISY Park og Propman.
  13.00
  Nyheter i ISY Eiendom
  John Hov, NoIS
  Gjennom året implementeres det både små og store forbedringer i ISY Eiendom. I denne sesjonen gjennomgås noen av de viktigste endringene fra året som har gått.
  13.30
  Nyheter i ISY Park
  Endre Lykke, NoIS
  Vi forteller om de viktigste nyhetene i ISY Park siden sist, og demonstrerer hvordan det fungerer i praksis.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  ISY Eiendom versjon 8
  Vidar Svendsen, NoIS
  Dette innlegget forteller om utviklingen av ISY Eiendom versjon 8. Innlegget vil fokusere på prosjektets fagområder, teknologi, samt gi en overordnet Roadmap. ISY Eiendom beveger seg over i en WEB-verden.
  15.00
  Effektiv beregning av renholdstider i renholdsmodulen
  Vidar Svendsen, NoIS
  I ISY Eiendom versjon 5 beregnes renholdstider basert på et kodegrunnlag. Normtall, kvalitetskoder på rom, gulvbelegg m.m. påvirker renholdstidene. Vi viser hvordan bruk av scenarioer gir mulighet for å lagre ulike alternativer.
  15.30
  Bruk av tiltaksmodulen i budsjettering og til prioritering av oppgaver
  Olav Dalåsen, Moss kommunale eiendom (MKE)
  I dette innlegget vil MKE fortelle hvordan de bruker tiltaksmodulen i nye ISY Eiendom versjon 8 i budsjetteringsprossessen og til å prioritere hvilke oppgaver som skal utføres.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Økonomisk oppfølging av prosjekter
  Lars Lundsbakken, NoIS
  Med modulene Prosjekt, Tiltak og ansaffelser i ISY Eiendom versjon 8 kan prosjekter følges opp økonomisk. Det opprettes prosjekter med tilhørende tiltak, anskaffelser og kontrakter. Dette er et alternativ til oppfølging uten å benytte arbeidsordre.
  17.30
  Årsmøte i ISY Eiendom brukerforening
  Vidar Svendsen, NoIS
  På årsmøtet vil vi se på brukerforeningens aktivitet i siste periode og det blir valg av nye styremedlemmer. Det er også satt av tid til dialog mellom brukere, styre og NoIS.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag


  Parallell sesjon 2

  17.00
  PropMan - Produktstatus og gjennomgang
  Johannes Fossen, NoIS
  Vi gir en statusgjennomgang for PropMan. Vi ser også på erfaringer fra samkjøring med ISY-løsningene og muligheter for utvidelser inn i ISY-familien.
  17.30
  Årsmøte i PropUs - PropMan User Group
  Johannes Fossen, NoIS
  På årsmøtet vil vi se på brukerforeningens aktivitet i siste periode og det blir valg av nye styremedlemmer. Det er også satt av tid til dialog mellom brukere, styre og NoIS.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 8. november
  09.00
  Minikurs i etasjeplantegninger
  Vidar Svendsen, NoIS
  Temaer som vil bli berørt er oppbygningen av tegningene (lagdeling, layouts), CAD- illustrasjoner og tilpasning av disse, funksjonsknapper og funksjonaliteten for utskrift.
  09.30
  Budsjettering, tiltak og vedlikeholdsplaner i ISY Eiendom versjon 8
  Kristin Wabakken Engel, NoIS
  I dette innlegget vil budsjetteringsprosessen bli demonstrert i en ny web-modul. Budsjetteringsprosessen vil skape grunnlaget for utskrift av vedlikeholdsplaner.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukernes time
  John Hov, Endre Lykke, Johannes Fossen og Vidar Svendsen, NoIS
  Ta med konkrete spørsmål om bruk av våre løsninger for eiendomsforvaltning – vi sitter parate til å svare. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer.
  11.30
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2016
  Vidar Svendsen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gangen.
  11.35
  Lunch
 • Sesjon 6 - Anbudsbeskrivelse

  Mandag 7. november
  12.45
  Velkommen til sesjon for Anbudsbeskrivelse
  Geir Johansen, NoIS
  Vi åpner sesjonen med å informere om begivenheter i året som har gått og hvilke fremtidsplaner vi har for det kommende året for ISY Beskrivelse.
  13.00
  Nyheter i ISY Beskrivelse 10
  Jørgen Hognes, NoIS
  Lansering av ISY Beskrivelse 10 nærmer seg. Vi presenterer noen av de mange nyhetene som kommer, bl.a. forbedret eksport/import, forenklet brukergrensesnitt og ny lagringsmetode.
  13:30
  Tips og triks i ISY Beskrivelse
  Geir Johansen, NoIS
  Det er alltid nye tips og triks man kan lære seg. Vi har tatt et utvalg av nyttige funksjoner og ser nærmere på hvordan det er mulig å jobbe smartere med ISY Beskrivelse.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Tolkningsspørsmål som oppstår i kontrakter basert på NS 3420
  Håvard Andreassen, Wiersholm
  Hvilke sentrale tolkingsspørsmål oppstår i NS 3420 kontrakter? Vi ser på forhold mellom prisbærende poster og andre deler konkurransegrunnlaget og viktigheten av å følge NS 3420 systemets oppbygging.
  15.45
  Referansefiler i ISY Beskrivelse 10
  Jørgen Hognes, NoIS
  Hvordan kan man nå jobbe flere sammen i ISY Beskrivelse 10-prosjekter? I løpet av foredraget blir vi kjent med nye arbeidsprosesser og bruk av referansefiler for store tverrfaglige prosjekter.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  LEAN i byggeprosjekter
  Leif Rathe, LEAN-spesialist
  Det mangler ikke på gode tanker om LEAN i byggebransjen. Et økende antall prosjekter benytter det med hell. NoIS introduserer nå en helhetlig løsning som ivaretar selve LEAN-samhandlingen i prosjektet. Den er forankret i virksomhetens KS-system, ivaretar planlegging og avvikshåndtering og følger prosjektet til og med systematisk ferdigstillelse og overlevering.
  17.45
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 8. november
  09.00
  Roadmap 2016-2018; Veien videre for ISY Beskrivelse
  Jørgen Hognes, NoIS
  Utvikling av ISY Beskrivelse stopper ikke med versjon 10. Vi ser på planene for de nærmeste årene, og tar gjerne imot innspill fra dere på veien videre.
  09.30
  Brukernes "halvtime"
  Jørgen og Geir, NoIS
  Det vil bli mulig å stille spørsmål om funksjonalitet og arbeidsmetoder i forbindelse med ISY Beskrivelse. Hvordan kan vi bli bedre? Kom gjerne med spørsmål og problemstillinger på e-post i god tid før ISYdagene.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Anbudsbeskrivelse med BIM
  Line Hassel, Norconsult
  Vi ser på hvordan BIM med Revit har blitt brukt sammen med ISY Beskrivelse i et stort flerfaglig prosjekt.
  11.15
  Noen huskeregler for gode beskrivelser med Prosesskoden
  Geir Johansen, NoIS
  Vi gir bort en liten huskeliste til bruk for å oppnå større klarhet og mindre risiko i beskrivelsen av infrastruktur-prosjekter basert på Prosesskoden.
  11.45
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2016
  Jørgen Hognes og Geir Johansen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  12.00
  Lunch
 • Sesjon 7 - Kommunal byggøkonomi

  Mandag 7. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Kommunal byggøkonomi
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi presenterer programmet for sesjonen. Første dag vies oppmerksomheten mest til erfaringsutveksling om hverdagsutfordringer i kommunal byggøkonomi. Vi har også gleden av å introdusere en samhandlingsløsning for byggeprosjekter basert på LEAN og systematisk ferdigstillelse. Andre dag tar vi for oss den nye Best Value konkurranseform som frontes av DIFI og RIF, samt ser på betydningen av en byggøkonomi-standard som revideres for første gang siden 1987 – og vi vil fokusere på arbeidsprosesser innenfor byggøkonomi som vi vet er utfordrende. 
  13.00
  Byggøkonomiske hverdagsutfordringer
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi setter av tid til erfaringsutveksling om hverdagsutfordringer i kommunal byggøkonomi. Diskusjon.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Slik bruker du ISY Calcus til å løse typiske oppgaver
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Demonstrasjon av hvordan du benytter ISY Calcus til å kalkulere vedlikeholdsprosjekter, foreta alternativs-vurderinger og fremstille et FDV-budsjett.
  15.30
  Strekk
  15.45
  Byggøkonomiske hverdagsutfordringer – Del II
  Vi fortsetter diskusjonen og erfaringsutvekslingen om hverdagsutfordringer i kommunal byggøkonomi.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  LEAN i byggeprosjekter
  Leif Rathe, LEAN-spesialist
  Det mangler ikke på gode tanker om LEAN i byggebransjen. Et økende antall prosjekter benytter det med hell. NoIS introduserer nå en helhetlig løsning som ivaretar selve LEAN-samhandlingen i prosjektet. Den er forankret i virksomhetens KS-system, ivaretar planlegging og avvikshåndtering og følger prosjektet til og med systematisk ferdigstillelse og overlevering.
  17.45
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 8. november
  09.00
  Tør vi stille krav til LCC for et byggeprosjekt? Hvis ja, hvordan?
  Tobin Rist, Norconsult
  Hvordan utformer man kravene til LCC i en anbudskonkurranse? Er det riktig medisin å avkreve entreprenøren en komplett LCC-beregning og innføre sanksjoner? Ut fra praktisk erfaring i bransjen tar Tobin Rist for seg alternative metoder for kravstillelse.
  09.30
  Ulik arbeidsflyt for LCC ved ulike milepæler. Bruk av egne erfaringstall
  Erik Søderlind, Kristiansand kommune
  Kristiansand kommune har krav om LCC på flere milepæler. De to siste er ved overlevering av bygget – og etter 3 år i drift. Hvordan gjennomføres dette i praksis? Stemmer teori og praksis? Hvordan benyttes dette til oppbygging av erfaring?
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Best Value prosjektgjennomføring: Mest mulig verdi for lavest mulig pris
  Eystein Husebye, Inventura AS
  Eystein forteller om prinsippene for Best Value metoden. Hvordan sikre at den beviselig mest kompetente og leveringsdyktige aktøren får oppdraget? Hvordan forbereder vi konkurransen og gjennomfører prosjektet? Hva skiller metoden fra andre gjennomføringsmodeller som f eks samspill og totalentreprise?
  10.50
  Hvordan kan kommunens egen kompetanse legge til rette for Best Value?
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi diskuterer behovet for utvikling av kompetanse og verktøy for å støtte en Best Value prosjektmodell. Arbeid med formål, funksjons- og ytelsesspesifikasjoner er viktig. Beregning av makspris, evaluering av leverandører, kvalitetsledelse og fastsettelse av prestasjonsindikatorer er andre stikkord. Diskusjon i salen.
  11.15
  Lunch
  12.00
  Revidert NS 3453:2016 for spesifikasjon av kostnader og usikkerhet – hva betyr den for offentlige prosjekter?
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Den 1. juni ble ny NS 3453 vedtatt. Det er innført fire nye kontoer: 10 Mva, 11 Forventet tillegg, 12 Usikkerhetsavsetning og 13 Prisendring samt tilsvarende delsummer. Dette bringer endelig NS 3453 i tråd med finansdepartementets veileder for offentlige virksomheter. Vi går gjennom hva dette betyr for beregning og kommunikasjon av kostnader i kommunale/offentlige prosjekter – og hvordan det påvirker ISY Calcus og Norsk Prisbok.
  12.45
  Fem myter om LCC
  Tobin Rist, Norconsult
  Vi omtaler ofte LCC som et presist beslutningsverktøy. Dette er ikke absolutt riktig i alle sammenhenger, for tidsaksen har en iboende usikkerhet. Er det riktigere å si at vi definerer forutsetninger og gjør en sunn vurdering om de er riktige eller ikke? Vi oppfordrer til refleksjon over denne og andre LCC-myter.
  13.15
  Kaffepause
  13.30
  Bygget er gammelt. Skal vi rehabilitere eller rive og bygge nytt?
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Thomas belyser hvordan investeringskostnad, LCC-beregning og FDV-budsjett kan benyttes som beslutningsgrunnlag ved konseptvalg ved et eksempel hvor to hovedalternativer for en prosjekt vurderes mot hverandre.
  14:00
  Nyheter / Roadmap / planer videre
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi viser små og store nyheter og forteller om vårt syn på veien videre for ISY Calcus.
  14.30
  Innspill og ønsker til prioritering
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi tar imot tilbakemeldinger på våre planer og ser for oss innspill til prioritering, og kanskje ønsker vi ikke selv har tenkt på.
  15.00
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2016
  Øyvind Jensen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og ønsker å avslutte med en oppfordring til samarbeid og deling av tall, metode og arbeidsprosesser. Skal vi prøve å sette dette i system? Er systematisk innsamling og deling av data en mulighet? Er det aktuelt å etablere et forum som lever også utenom ISYdagene og kanskje også uten NoIS?
  15.15
  Slutt
 • Sesjon 8 - Prosjektstyring

  Mandag 7. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Prosjektstyring
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi åpner sesjonen med å informere om de viktigste begivenhetene i året som har gått og presenterer våre planer og mål fremover.
  13.00
  Nyheter og aktuelle tips til bruk av ISY Prosjekt Økonomi
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi går gjennom ny funksjonalitet og forbedringer på eksisterende funksjonalitet. Vi ser også på om etablerte prosesser ved bruk av ISY Prosjekt Økonomi kan forbedres og om mer funksjonalitet kan tas i bruk.
  14.00
  Kaffepause
  14.45
  Revidert NS 3453:2016 for spesifikasjon av kostnader og usikkerhet – hva betyr den for offentlige prosjekter?
  Jostein Solberg, AS Bygganalyse
  Den 1. juni ble ny NS 3453 vedtatt. Det er innført fire nye kontoer: 10 Mva, 11 Forventet tillegg, 12 Usikkerhetsavsetning og 13 Prisendring samt tilsvarende delsummer. Dette bringer endelig NS 3453 i tråd med finansdepartementets veileder for offentlige virksomheter. Vi går gjennom hva dette betyr for beregning, oppfølging og kommunikasjon av kostnader i offentlige prosjekter – og hvordan det påvirker ISY Prosjekt Økonomi.
  15.30
  Timeføring i ISY Prosjekt Økonomi
  Trond Schjander-Opsahl, NoIS
  Vi har utviklet et timeføringsmodul for Bærum Kommune som nå er tilgjengelig som en modul til ISY Prosjekt Økonomi. Vi får en presentasjon av denne nye modulen.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  LEAN i byggeprosjekter
  Leif Rathe, LEAN-spesialist
  Det mangler ikke på gode tanker om LEAN i byggebransjen. Et økende antall prosjekter benytter det med hell. NoIS introduserer nå en helhetlig løsning som ivaretar selve LEAN-samhandlingen i prosjektet. Den er forankret i virksomhetens KS-system, ivaretar planlegging og avvikshåndtering og følger prosjektet til og med systematisk ferdigstillelse og overlevering.
  17.45
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 8. november
  09.00
  Brukernes time
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi tar opp aktuelle tema du som bruker av ISY Prosjekt Økonomi ønsker fokus på. Vi oppfordrer til å sende inn forslag til tema på e-post i forkant av brukermøtet.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Diskusjon på fremtidig funksjonalitet
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Hva er det du som bruker ønsker mer av i ISY Prosjekt Økonomi? Bør f.eks. ISY Prosjekt Økonomi ivareta endringshåndtering mer komplett? Andre innspill tas i mot på e-post i forkant av ISYdagene.
  11.15
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2016
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.20
  Lunch
 • Sesjon 9 - Entreprenørdrift

  Mandag 7. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Entreprenørdrift
  Torstein Fjelldal, NoIS
  Vi ønsker velkommen og tar et tilbakeblikk på hva som er kommet av ny funksjonalitet i ISY ByggOffice ver. 7.2 og ser videre på hvilke utviklingsplaner vi har for løsningene ISY ByggOffice og ISY AnbudsWeb.
  13.30
  Digital samhandling hvor tilrettelagt BIM gir økt produktivitet og kvalitet.
  Bjørn Gisle Hodneland, NoIS
  NOIS har med oppdrag fra Statsbygg hatt rollen som BIM-koordinator for byggeprosjektet Kunst- og designhøgskolen i Bergen hvor Veidekke har vært hovedentreprenør. Foredraget vil presentere prosessen for den digitale samhandlingen og hvordan BIM er tilrettelagt for Lean gjennomføringsprosess. Prosjektet har omfattende bruk av BIM kiosker og nettbrett som produksjon- og oppfølgingsverktøy på byggeplass. Det vil også bli gitt noen eksempler på hvordan datagrunnlag fra ISY ByggOffice kan være en del av informasjonsstrømmen i gjennomføringsfasen.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Innkjøpsprosessen og kontrahering i driftsfasen
  Frode Thomas Isaksen, NoIS
  Vi går gjennom de viktigste nyhetene ved innkjøp som skal forenkle prosessen på forespørsler. Vi ser også på hvordan vi kan benytte modulen mot kalkyle og senere i forhold til underentreprenører i prosjektene.
  15.00
  Fordeling og justering av kostnader i en kalkyle
  Emil Rudberg, NoIS
  Med ny funksjonalitet i ISY ByggOffice gjør vi det enklere å fordele eller flytte kostnader mellom poster og kalkyler i samme prosjekt. Vi viser noen eksempler på når denne funksjonen vil være til stor hjelp i kontrakter der f.eks. rigg og drift ligger utenom beskrivelsen. Driftskontrakter med SVV kan være eksempler på dette.
  15.30
  LEAN i byggeprosjekter
  Leif Rathe, LEAN-spesialist
  Det mangler ikke på gode tanker om LEAN i byggebransjen. Et økende antall prosjekter benytter det med hell. NoIS introduserer nå en helhetlig løsning som ivaretar selve LEAN-samhandlingen i prosjektet. Den er forankret i virksomhetens KS-system, ivaretar planlegging og avvikshåndtering og følger prosjektet til og med systematisk ferdigstillelse og overlevering.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Produksjonsoppfølging – forenkling med bruk av kontogrupper
  Frode Thomas Isaksen, NoIS
  Innføring av kontogrupper i ISY ByggOffice åpner for nye muligheter ved produksjonsoppfølging. Foredraget tar for seg fordeler og viser hvordan kontogrupper kan benyttes i ISY ByggOffice.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 8. november
  09.00
  Brukerforum
  Harald Hopsø og Torstein Fjelldal, NoIS
  Hvilken funksjonalitet ønsker du deg i ISY ByggOffice? Ønsker om ny eller endret funksjonalitet vil bli diskutert og presentert i plenum. Vi oppfordrer våre brukere til å sende inn forslag på e-post i god tid før ISYdagene 2016.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  BIM Brukerseminar; Veien videre.
  Torstein Fjelldal, NoIS
  VI ser at våre kunder i større og større grad benytter BIM til ulike formål i byggeprosessen. Vi opplever også økt interesse for vår BIM-modul i ISY ByggOffice og det er mange spørsmål rundt både funksjonalitet, mengdekvalitet og metode i forhold til bruken av BIM i løsningen. Vi ser behov for å samkjøre mange av de forventningene kundene har til oss på dette området og håper dette seminaret kan være en start på veien videre. Her ønsker vi engasjement og oppfordrer våre brukere til å presentere løsningskonsept og tanker rundt bruken.
  11.00
  BIM Brukerseminar; RENDRA - Et spennende innsynsverktøy
  Kristin Omholt-Jensen, RENDRA
  11.20
  BIM Brukerseminar; Alternativ metode for BIM-kalkulasjon
  Knut Erik Ringnes, AF Gruppen
  11.40
  Lunch
  12.40
  BIM Brukerseminar; Autokalkulasjon med utgangspunkt i BIM
  Simen Birkeland Aass, Kruse Smith AS
  13.00
  Kaffepause
  13.10
  BIM Brukerseminar; Diskusjon og erfaringsutveksling
  Frode Thomas Isaksen, Torstein Fjelldal
  14.00
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2016
  Torstein Fjelldal, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.15
  Slutt