Logo
ISY WinMap WebInnsyn gjør det mulig å presentere kart og registerdata til interne saksbehandlere på Intranettet og mot publikum på Internett. Brukeren får dermed enkel tilgang til nødvendige data- uten å installere innsynsprogramvare på den enkelte PC. WebInnsyn gir deg en effektiv måte å spre bruken av GIS på.

"ISY WinMap WebInnsyn- Geografisk kommunikasjon via Internett og Intranett"

WebInnsyn er bygd opp rundt et enkelt oversiktskart og et søkevindu for oppslag på f.eks. grunneiendommer, gateadresser, skoler, barnehager og kommunale tjenester.  I tillegg er det en lett tilgjengelig kart-meny for å legge til og tegne egne temakart. Web-løsningen gir publikum mulighet til å hente kartutsnitt med ulike karttyper på sin egen PC.  Dette er virkelig bruk av geografisk informasjon for folk flest!

"Markedets mest funksjonelle Webkart"

Eierene av web-løsningen kan presentere både raster- og vektordata på nettet og kombinere ortforto, plandata, grunnkart og eiendomsdata med annen informasjon. Integrasjon mot KommuneGAB eller AccessGAB gir brukerne muligheter for å produsere situasjonskart og nabolister direkte i web-løsningen.

WebInnsyn håndterer geografiske data i standard databaser som Oracle, SQL Server, Access eller direkte mot SOSI-data. Dette gir en skalerbar løsning som er uavhengig av hvilken data-baseløsning bedriften benytter. Det er levende kartdatabaser som presenteres på nettet. Endres en eiendom i GIS-systemets database, oppdateres dette for innsynsbrukerne på nettet. Alle analyser og spørringer mot databasene er dynamiske. Dette gjør at presentasjoner oppdateres umiddelbart.

All tilrettelegging av geografisk informasjon og koblinger til andre databaser og registre utføres med et enkelt administrasjonsverktøy. Det er ikke behov for egne verktøy for å tilrettelegge eller konvertere data for bruk i Intra- eller Internettløsningen. Alle data er tilgjengelig fra ett og samme system.

Se eksempler på våre Web-løsninger

Pris på ISY WinMap WebInnsyn
Ta kontakt med oss for pris på WebInnsyn!

Kontaktperson:

Tor Olav Almås
Telefon: 454 04 654
e-post: tor@nois.no